Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh

09:57, 13/08/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 7/8/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4612/UBND-KT chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Hiện nay tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh đang rất thấp, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nêu trên, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với danh mục sử dụng vốn trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 và đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành; mỗi cuối tháng (kể từ tháng 8/2019) các địa phương báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn nêu trên, gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tồng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung kiểm tra, đôn đốc các địa phương về tình hình giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; kịp thời báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2019.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764684

Đang truy cập: 337