Cục Thuế Bình Định thu ngân sách 9 tháng tăng 14,5%

11:30, 18/10/2019 (GMT+7)

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế Bình Định đến ngày 30/9/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn do đơn vị thực hiện được 9.199,6 tỷ đồng, đạt 99,6% dự toán năm và tăng 76% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thu được 4.006,4 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Bình Định thu ngân sách 9 tháng tăng 14,5%

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế Bình Định đến ngày 30/9/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn do đơn vị thực hiện được 9.199,6 tỷ đồng, đạt 99,6% dự toán năm và tăng 76% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thu được 4.006,4 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

 Có 11/15 khoản thu, sắc thuế  đạt trên 75% dự toán năm,  gồm: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (112%), thu cổ tức lợi nhuận được chia (104,4%), thu khác ngân sách (99,7%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (98,7%), lệ phí trước bạ (94,1%), thuế thu nhập cá nhân (88,8%), thu từ DN địa phương (85,1%), thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (84,1%)… Có 12/15 đơn vị thu đạt trên 75% dự toán năm, nếu loại trừ tiền sử dụng đất có 10/15 đơn vị đạt kế hoạch đề ra. Ở khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, 9 tháng đầu năm toàn ngành thu được 1.422,4 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán năm.

 Để thực hiện mục tiêu thu ngân sách từ nay đến cuối năm 2019 đạt ít nhất 1.564 tỷ đồng (không kể tiền sử dụng đất), ngành Thuế tỉnh đề ra các nhiệm vụ: Đẩy mạnh các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu một cách có hiệu quả, đảm bảo vượt dự toán ít nhất 5%. Giao các đơn vị chủ động rà soát quản lý chặt chẽ nguồn thu, bám sát địa bàn thu, nắm chắc từng khoản thu, sắc thuế; xác định chính xác các khoản hụt thu do cơ chế, chính sách và tăng cường khai thác có hiệu quả nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp các khoản thu bị thiếu hụt; tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; chú trọng công tác cải cách hành chính. Ổn định bộ máy tổ chức và hoạt động của 02 Chi cục Thuế khu vực vừa mới thành lập để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Cục Thuế tỉnh Bình Định


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347984718

Đang truy cập: 230