Thành lập Trạm kiểm dịch động vật liên ngành tại huyện Vân Canh

11:01, 14/10/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3641/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời tại huyện Vân Canh để thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra trạm kiểm dịch tạm thời tại chân đèo Bình Đê. Ảnh: VĂN LƯU (baobinhdinh.com.vn)

Theo đó, Trạm kiểm dịch động vật liên ngành (Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh) được đặt tại thôn Canh Phước, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (Quốc lộ 19C, điểm giáp giữa huyện Vân Canh và tỉnh Phú Yên) để kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển động vật đi ra - vào tỉnh Bình Định trên tuyến Quốc lộ 19C.

Trạm kiểm dịch hoạt động từ ngày 01/10/2019 cho đến ngày đến hết ngày 31/12/2019; thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ). Trạm kiểm dịch có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, xử lý những vi phạm về kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn việc vận chuyển heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh, sản phẩm từ heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi và các bệnh nguy hiểm khác trên động vật ra - vào trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tiến hành khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua Trạm kiểm dịch; hướng dẫn, giám sát việc xử lý tiêu hủy khi phát hiện heo mắc bệnh và các sản phẩm từ heo mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh nguy hiểm khác trên động vật theo quy định. Chấp hành nghiêm quy trình, trình tự kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo trên các phương tiện tham gia giao thông. Hàng ngày (trước 16 giờ hàng ngày), Trạm kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời thực nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cử, phân công cán bộ có trách nhiệm tham gia các trạm kiểm dịch động vật đúng số lượng, thời gian theo quy định (trường hợp hết thời gian hoạt động của trạm, căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nếu thấy cần thiết Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh gia hạn thời gian hoạt động theo quy định); xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia tại Trạm kiểm dịch; dự trù kinh phí hoạt động của Trạm kiểm dịch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời triển khai hoạt động liên ngành của trạm kiểm dịch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia trạm kiểm dịch động vật tạm thời và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm phân công cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các trạm kiểm dịch động vật liên ngành; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật khi thực thi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện Vân Canh phối hợp với các đơn vị có liên quan lựa chọn, bố trí địa điểm thuận lợi để lập Trạm kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời; đồng thời hỗ trợ lực lượng khi có đề nghị; đảm bảo Trạm kiểm dịch động vật tạm thời hoạt động có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính thẩm định, đề xuất nguồn kinh phí và phân bổ kịp thời cho các đơn vị, nhằm bảo đảm cho hoạt động của Trạm kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời theo đúng quy định của pháp luật.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347985347

Đang truy cập: 429