Xử lý trách nhiệm các trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vực đất đai tại huyện Tuy Phước

07:44, 03/07/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Tại Công văn số 4318/UBND-KSTT ngày 01/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý trách nhiệm các trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn trên lĩnh vực đất đai tại huyện Tuy Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các công chức, viên chức tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Phước đã hướng dẫn, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp không đúng quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra tình trạng tồn đọng nhiều hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai giải quyết trễ hạn, gây bức xúc trong Nhân dân và dư luận xã hội. Việc xử lý phải đảm bảo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 141/TB-UBND ngày 01/6/2020 và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 7/2020.

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước khẩn trương chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Một cửa của huyện theo chỉ đạo tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm theo quy định đối với 108 hồ sơ TTHC còn tồn đọng; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 7/2020.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    348712145

Đang truy cập: 516