Bình Định tích cực triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

16:56, 05/08/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 tỉnh đã chỉ đạo các ngành Thanh tra, Tư pháp, Công an và các ngành liên quan phối hợp với Hội Nông dân làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, nông dân. Trong 6 tháng đầu năm, đã có trên 119.000 lượt hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tham giải quyết 357 đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, thu hồi đất là dự án,...

Các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức trợ giúp pháp lý cho gần 2.380 lượt hội viên, nông dân; phối hợp tham gia 920 vụ hòa giải, trong đó có 611 vụ hòa giải thành (tỷ lệ 66,41%). Tổ chức 12 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho 639 lượt cán bộ Hội, hội viên nông dân; đồng thời duy trì hoạt động hiệu quả lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật các cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã củng cố 46 Câu lạc bộ, thành lập mới 08 Câu lạc bộ. Theo đó, tổng số Câu lạc bộ nông dân với pháp luật toàn tỉnh hiện nay là 78 Câu lạc bộ/2.419 thành viên. Nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ tập trung vào tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các chính sách mới liên quan trực tiếp đến vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội trong tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn cho hội viên, nông dân. Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động tại các thôn, khu vực, bản làng giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết về pháp luật, để ứng xử phù hợp với pháp luật và tự giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn tại cơ sở, thôn, xóm. Tích cực tham gia công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nông dân, tiến hành công tác hòa giải ngay tại cơ sở; phối hợp giải quyết đơn thư tồn đọng, kéo dài của nông dân, nhất là ở cơ sở. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ pháp lý, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật ở cơ sở. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc các cấp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, các Tổ hòa giải hiện có ở cơ sở. Ban hành kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện: Hoài Ân, Tuy Phước và thị xã An Nhơn (mỗi đơn vị kiểm tra 02 cơ sở trực thuộc). Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND, các ngành, đơn vị liên quan với các cấp Hội trong triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    349646419

Đang truy cập: 124