Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh

16:24, 05/08/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Quy định).

Quy định gồm 03 Chương, 16 Điều, quy định cụ thể: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện báo cáo, phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo, thời hạn báo cáo kèm theo các biểu mẫu báo cáo cụ thể và việc công bố danh mục báo cáo định kỳ; đối tượng thực hiện báo cáo, nhận báo cáo. Trong đó, các đối tượng có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Thủy sản; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối báo cáo cấp tỉnh, thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Các đối tượng báo cáo nêu trên được quy định cụ thể cho 07 loại báo cáo định kỳ trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: Lâm nghiệp, Chăn nuôi và thú y, Thủy sản, Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Ngoài những quy định mang tính nguyên tắc chung, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định cụ thể cho từng loại báo cáo đối với các nội dung như: đối tượng thực hiện báo cáo, đối tượng nhận báo cáo, tần suất thực hiện, nội dung và mẫu đề cương báo cáo, quy trình thực hiện báo cáo đảm bảo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và một số quy định cụ thể tại Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về thời gian chốt số liệu báo cáo, bên cạnh việc quy định thời gian đáp ứng theo Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định thời gian cụ thể đối với Báo cáo tuần và Báo cáo vụ, chi tiết như sau:

- Đối với Báo cáo tuần: tính từ ngày thứ Năm của tuần trước kỳ báo cáo đến ngày thứ Tư của tuần kỳ báo cáo;

- Đối với Báo cáo vụ: Vụ Đông Xuân (tính từ đầu vụ đến ngày 20 tháng 3 hàng năm), Vụ Hè Thu (tính từ đầu vụ đến ngày 20 tháng 8 hàng năm) và Vụ Mùa (tính từ đầu vụ đến ngày 20 tháng 10 hàng năm).

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định; tham mưu việc công bố danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Đồng thời thường xuyên tổ chức rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với mục tiêu quản lý, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quy định nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Lê Dũng Linh


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    349646509

Đang truy cập: 84