Cho phép nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang đầu tư xây dựng Đường giao thông

08:28, 07/08/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 6/8/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5274/UBND-KT về việc chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang đầu tư xây dựng Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít.

UBND tỉnh đồng ý chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang đầu tư xây dựng Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT. Theo đó, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT phải nộp tiền trồng rừng thay thế với số tiền là 2.358.621.000 đồng vào tài khoản của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định để bố trí trồng 27,29ha rừng thay thế phần diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT nộp số tiền nêu trên vào tài khoản của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và lập thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp nêu trên sang mục đích khác. Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sử dụng nguồn kinh phí do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT nộp để trồng lại rừng theo quy định.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    349646543

Đang truy cập: 82