Bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIII

17:04, 27/07/2021 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, trưa ngày 27/7, kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021) của HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét 34 báo cáo, 22 tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thông báo về các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến chất lượng về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương trong 6 tháng đầu năm và các tờ trình trình tại kỳ họp; qua đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIII

Giải trình tại phiên bế mạc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Văn Phúc cho biết đã đề nghị các địa phương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, sau khi Trung ương ban hành hướng dẫn sẽ triển khai hỗ trợ cho người chăn nuôi có trâu, bò bị chết do bệnh viêm da nổi cục theo quy định. Đồng thời, trong thời gian tới, Sở sẽ xem xét, đề xuất UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bò vay vốn tái đàn, với lãi suất 0% để có điều kiện tái đàn, phát triển kinh tế. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh và cho biết sẽ phối hợp với các địa phương để chọn các địa điểm, hợp tác xã để xây dựng các mô hình sản xuất giống ST25 với quy mô diện tích phù hợp; trong đó, hướng phát triển là gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhằm phát triển nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm lúa, gạo của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các địa phương xem xét lồng ghép vào xây dựng Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa để hỗ trợ nhân giống lúa ST25. Về vấn đề ban hành chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn nhằm thu hút các Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Đối với vấn đề xử lý tình trạng xung điện xiếc máy trên địa bàn huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền các quy định về nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng xung điện, xiếc máy, nghề, ngư cụ cấm đến các chủ tàu cá, ngư dân có hoạt động khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại; phối hợp UBND huyện Tuy Phước và UBND thành phố Quy Nhơn xây dựng và nhân rộng các mô hình đồng quản lý trên địa bàn theo quy định của Luật Thủy sản 2017; tiếp tục tăng cường phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản” tại các xã/phường ven đầm Thị Nại; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021, trong đó, chú trọng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi sử dụng xung điện, xiếc máy khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại…

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Mỹ Quang cho biết: Sở đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tinh thần nhanh nhất, gọn nhất để nhanh chóng đưa chính sách đi vào cuộc sống. Đến nay, đã rà soát 3.070 doanh nghiệp xin tạm hoãn, tạm miễn đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số lao động được miễn là 70.407 người và số tiền được miễn tương đương 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; chính sách đối với người lao động làm công tác văn hóa - nghệ thuật  và hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương… cũng đang được tích cực triển khai thực hiện theo quy định.

Đối với vấn đề thực hiện việc chuyển đổi 13 trường mần non sang loại hình công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đào Đức Tuấn kiến nghị chuyển 13 trường mần non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính sang đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (theo Nghị quyết 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập). UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định mức tự chủ chi thường xuyên cho phù hợp với điều kiện cụ thể từng trường, từng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long giải trình và trả lời chất vấn. 

Phát biểu giải trình và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2021, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ kép vừa ưu tiên đẩy mạnh phòng, chống Covid-19 vừa thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, tận dụng những cơ hội mới nhằm sớm vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các ngành, các địa phương phải tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tập trung chỉ đạo thực hiện, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch; nhanh chóng triển khai tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19; duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển nông, lâm, nghiệp, thủy sản gắn với thị trường tiêu thụ; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận, sử dụng hiệu quả các gói hỗ trợ, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng công nghiệp, giao thông, dịch vụ, du lịch; xem xét cho hoạt động trở lại một số ngành dịch vụ…

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 22 Nghị quyết; gồm: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; (2) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; (3) Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. (4) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021; (5) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bình Định; (6) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; (7) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO); (8) Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn); (9) Nghị quyết phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025; (10) Nghị quyết về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; (11) Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định; (12) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Định; (13) Nghị quyết bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, dưới 20 héc ta đất rừng đặc dụng, dưới 50 héc ta đất rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; (14) Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung nội dung Đề án: Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021-2025; (15) Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định; (16) Nghị quyết về Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định; (17) Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định; (18) Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho vay đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định; (19) Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện mức thu học phí theo Nghị quyết số 33/2015/HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh đến hết năm học 2021-2022; (20) Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 về chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Bình Định, áp dụng thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026; (21) Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; (22) Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian đến, tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và thách thức trong việc hội nhập, tìm kiếm, khai thác, tạo động lực mới cho sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Đặc biệt, yêu cầu đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2021 là vừa phải nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19, vừa lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” đã đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực phát huy vai trò giám sát để cùng với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các nghị quyết đạt kết quả cao nhất. UBND tỉnh và các ngành có liên quan tiếp tục rà soát và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng, bức xúc của cử tri, các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp này, các kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh./.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    357200949

Đang truy cập: 1425