Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/6 – 30/6/2020
16:56, 03/07/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế; đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân; đẩy mạnh triển khai các chương trình kích thích tiêu dùng, kích cầu du lịch, dịch vụ,… góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển; tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB và tiến độ thi công xây dựng hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; chỉ đạo hoàn thành công tác hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo chủ trương và chính sách của Trung ương, của tỉnh…


16:33, 03/07/2020 (GMT+7)
Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Định

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 2/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Định.


09:16, 03/07/2020 (GMT+7)
Ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

(binhdinh.gov.vn)-Nhằm tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4239/UBND-KT ngày 29/6/2020.


08:34, 03/07/2020 (GMT+7)
Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 2/7, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4330/UBND-VX về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020.


07:44, 03/07/2020 (GMT+7)
Xử lý trách nhiệm các trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vực đất đai tại huyện Tuy Phước

(binhdinh.gov.vn) - Tại Công văn số 4318/UBND-KSTT ngày 01/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý trách nhiệm các trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn trên lĩnh vực đất đai tại huyện Tuy Phước.


07:43, 03/07/2020 (GMT+7)
Triển khai dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

(binhdinh.gov.vn) - Tại Công văn số 4342/UBND-KSTT ngày 02/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo Sở Giao thông vận tải về việc triển khai dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).


07:42, 03/07/2020 (GMT+7)
Phối hợp tổ chức Giải chạy dành cho trẻ em thuộc hệ thống VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 2/7, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4324/UBND-VX về việc phối hợp tổ chức Giải chạy dành cho trẻ em thuộc hệ thống VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020.


09:49, 02/07/2020 (GMT+7)
Mở rộng mạng lưới cấp nước cho thị xã Hoài Nhơn

(binhdinh.gov.vn)-Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4289/UBND-KT ngày 01/7/2020.


09:49, 02/07/2020 (GMT+7)
Xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt

(binhdinh.gov.vn)-Những năm gần đây, tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp và gia tăng theo từng năm. Để xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, nhằm lập lại trật tự an toàn hành lang giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh, ngày 29/6/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4249/UBND-KT về việc chỉ đạo vấn đề này.


13:41, 01/07/2020 (GMT+7)
Giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

(binhdinh.gov.vn) - Tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai theo kiến nghị của UBND huyện An Lão.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347763545

Đang truy cập: 200