Đề nghị cứu nạn 08 tàu cá của tỉnh Bình Định đang ở trong vùng nguy hiểm của bão số 9 (Molave)
17:34, 27/10/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Văn bản số 7226/UBND-KT đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều phương tiện cứu nạn 08 tàu cá của tỉnh Bình Định đang ở trong vùng nguy hiểm của bão số 9 (Molave).


16:59, 27/10/2020 (GMT+7)
Triển khai cấp bách công tác ứng phó cơn bão số 9, trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân, cơ quan nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai công tác ứng phó cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh.


16:28, 27/10/2020 (GMT+7)
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân trên địa bàn tỉnh.


15:13, 27/10/2020 (GMT+7)
CÔNG ĐIỆN

(binhdinh.gov.vn)- Để chủ động ứng phó với bão số 9, hạn chế thiệt hại, hồi 7 giờ 30 phút ngày 27/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành Công điện số 02/CĐ-PCTT yêu cầu các Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, ban ngành, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ” và khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ.


16:34, 26/10/2020 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ

(binhdinh.gov.vn) - Tại Công văn số 7157/UBND-NC ngày 23/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 102/NQ-CP) và Công văn số 5075/BNV-TCBC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ.


14:39, 26/10/2020 (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 9

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE (bão số 9).


16:05, 23/10/2020 (GMT+7)
Không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 23/10, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7156/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


16:05, 23/10/2020 (GMT+7)
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường nhận thức, ý thức của người dân về pháp luật, vai trò của pháp luật, thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, cũng như trong đời sống kinh tế - xã hội thường ngày; góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về ý thức và tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020.


16:05, 23/10/2020 (GMT+7)
Trên 1,4 triệu trang văn bản Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1975 – 2010 sẽ được số hóa

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm chuyển đổi việc khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử ở dạng giấy sang khai thác dưới dạng dữ liệu số, giúp cho việc khai thác cung cấp thông tin được nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian; góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ tài liệu; thực hiện quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ được số hóa; giảm thiểu sự xuống cấp về mặt vật lý và hóa học của tài liệu gốc do phải lưu thông thường xuyên trong quá trình khai thác, sử dụng; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1975 – 2010.


16:04, 23/10/2020 (GMT+7)
Kế hoạch phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(binhdinh.gov.vn) - Nhằm trang bị, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là Luật); góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    350390506

Đang truy cập: 544