Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết, rút kinh nghiệm và bàn kế hoạch tiếp tục xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội
2 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019
3 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng tại buổi tiếp và đối thoại với công dân ngày 15/3/2019
4 Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh về kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng di dời các kho bãi, cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch dọc Quốc lộ 1D
5 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Hoài Nhơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019
6 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019
7 Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hìnhkinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019.
8 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh
9 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và dịch tả heo Châu Phi
10 Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về giải quyết vướng mắc liên quan dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT khu dân cư tại khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
11 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải tỏa, di dời một số hộ dân phía Bắc đường Ngô Gia Tự, thành phố Quy Nhơn
12 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.
13 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018
14 Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018
15 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc, huyện hoài Nhơn
16 Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về việc cấp phép khai thác mỏ đá phục vụ thi công xây dựng Dự án hồ chứa nước Đồng Mít
17 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội
18 Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
19 Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc liên quan của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định
20 Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1
21 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông quan trọng do UBND thành phố Quy Nhơn làm Chủ đầu tư
22 Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh để xét công nhận các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018
23 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội
24 Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý trong năm 2018
25 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch phát triển quỹ đất của tỉnh năm 2019
   Thời tiết