Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ngày 20/01/2017
2 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kiểm kê rừng
3 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Sở Du lịch
4 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 10
5 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kiểm kê rừng
6 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về tình hình thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ
7 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh
8 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
9 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp bàn triển khai chủ trương chấm dứt khai thác đá tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà
10 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
11 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp bàn giải quyết tình hình phá rừng trái phép trên địa bàn huyện An Lão
12 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng về vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ
13 Ý kiến kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ
14 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học
15 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong chính sách bồi thường, GPMB tại khu A và khu đất Nhà chung
16 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
17 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai một số dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
18 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi giao ban UBND tỉnh ngày 21/10/2016
19 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
20 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về vấn đề liên quan đến Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định
21 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ
22 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về giải quyết một số vấn đề liên quan đến các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
23 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi Sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh
24 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp bàn về phương án thu hồi nợ đối với số tiền bán đấu giá tài sản bị kê biên của Công ty Liên doanh thép Việt - Hàn
25 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ
   Thời tiết