Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp thông qua điều chỉnh quy hoạch cụm kho 76-78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn
2 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh
3 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án Đê sông Hà Thanh
4 Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019
5 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện các dự án Đường Hoàng Văn Thụ nối dài và Mở rộng đường Xuân Diệu
6 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh
7 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy
8 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An
9 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp xem xét xử lý một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện GPMB dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép do Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn làm chủ đầu tư
10 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới đối với các xã thuộc kế hoạch hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, trên địa bàn huyện Tây Sơn
11 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình Trung tâm Hội nghị của tỉnh
12 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi ngày 26/9/2019
13 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực nút ngã 5 Đống Đa
14 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội
15 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Châu Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh
16 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về Đề án Quản lý, khai thác yến sào Bình Định giai đoạn 2021-2030
17 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo phương án triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh
18 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn
19 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
20 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới và tiến độ giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh
21 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án thuộc Khu Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn
22 Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 8/2019, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019
23 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong
24 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về công tác giải tỏa di dời một số hộ dân nằm ngoài dự án Khu du lịch sinh thái
25 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Đề án: Đầu tư tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định, giai đoạn 2019 – 2025
   Thời tiết