Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020
2 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng về tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài
3 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Bình Định
4 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT 6 tháng đầu năm 2017
5 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo về chính sách sử dụng đất của BQL Cảng cá Bình Định
6 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân
7 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh
8 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết khiếu nại tồn đọng của công dân trên địa bàn tỉnh
9 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về kết quả thẩm định chất lượng 18 tàu vỏ thép của ngư dân vay vốn đóng mới
10 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về một số vấn đề liên quan đến các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa
11 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017
12 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy
13 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo về việc thanh lý công trình, giao công trình cấp nước tập trung nông thôn cho các đơn vị quản lý, vận hành
14 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp chỉ đạo về việc kiện toàn BQL rừng phòng hộ các huyện
15 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh
16 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh
17 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp bàn về việc thành lập Ban Quản lý tổ chức đặt hàng đối với công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Bình Định
18 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất tại khu đất HTX Bình Minh, Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện quy hoạch rừng, khu chung cư của Công ty cổ phần Xây dựng 47
19 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo quy trình cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
20 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020
21 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về một số vấn đề liên quan đến Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh
22 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về nội dung chuẩn bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (phần mở rộng) đi vào hoạt động
23 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết tình hình tàu cá của ngư dân được vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ bị hư hỏng, không hoạt động
24 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa
25 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016
   Thời tiết