Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo về chính sách sử dụng đất của BQL Cảng cá Bình Định
2 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân
3 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh
4 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết khiếu nại tồn đọng của công dân trên địa bàn tỉnh
5 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về kết quả thẩm định chất lượng 18 tàu vỏ thép của ngư dân vay vốn đóng mới
6 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về một số vấn đề liên quan đến các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa
7 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017
8 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy
9 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo về việc thanh lý công trình, giao công trình cấp nước tập trung nông thôn cho các đơn vị quản lý, vận hành
10 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp chỉ đạo về việc kiện toàn BQL rừng phòng hộ các huyện
11 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh
12 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh
13 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp bàn về việc thành lập Ban Quản lý tổ chức đặt hàng đối với công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Bình Định
14 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất tại khu đất HTX Bình Minh, Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện quy hoạch rừng, khu chung cư của Công ty cổ phần Xây dựng 47
15 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo quy trình cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
16 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020
17 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về một số vấn đề liên quan đến Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh
18 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về nội dung chuẩn bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (phần mở rộng) đi vào hoạt động
19 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết tình hình tàu cá của ngư dân được vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ bị hư hỏng, không hoạt động
20 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa
21 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016
22 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả giải quyết theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Dự án nhà máy xử lý nước thải tại phưòng Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (CEPT)
23 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định
24 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh
25 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
   Thời tiết