Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết tình hình tàu cá của ngư dân được vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ bị hư hỏng, không hoạt động
2 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa
3 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016
4 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả giải quyết theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Dự án nhà máy xử lý nước thải tại phưòng Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (CEPT)
5 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định
6 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh
7 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất về chủ trương giao đất, giao rừng sau kiểm kê đối với diện tích do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh
9 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong công tác sửa chữa nhà cửa, trang thiết bị y tế
10 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án “Khảo sát thấm định có sự tham gia của lĩnh vực tư nhân về chuyển giao công nghệ đánh bắt của Nhật nhằm hiện đại hóa nghề cá ngừ Việt Nam”
11 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
12 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo về điều chỉnh thiết kế dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản Hoài Nhơn
13 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm việc với Bảo tàng Tổng hợp tỉnh
14 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi đối thoại với bà Thái Thị Kim Loan và một số công dân
15 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi đối thoại với ông Lê Văn Hải, bà Lê Thị Hiếu và một số công dân
16 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại cuộc họp Ban đại diện
17 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về tình hình thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư
18 Ý kiến kết luận củaThó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai một số dự án giao thông
19 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo, giải quyết một số vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung
20 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành
21 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch quản lý tổng họp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Bình Định
22 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp thông qua Quy chế làm việc của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
23 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
24 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc liên quan đến Luật thuế Bảo vệ môi trường
25 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
   Thời tiết