Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình khai thác titan tại xã Mỹ An, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ
2 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch phân lô phía Nam đường số 2 thuộc dự án xây dựng HTKT Khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa và giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ chưa GPMB dọc tuyến đường số 2
3 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh về việc chuẩn bị các nội dung phối hợp với Tổ chức ORBIS Việt Nam thực hiện Chương trình Bệnh viện Bay ORBIS năm 2017 tại tỉnh Bình Định
4 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ngày 20/01/2017
5 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kiểm kê rừng
6 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Sở Du lịch
7 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 10
8 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kiểm kê rừng
9 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về tình hình thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ
10 Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh
11 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
12 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp bàn triển khai chủ trương chấm dứt khai thác đá tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà
13 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
14 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp bàn giải quyết tình hình phá rừng trái phép trên địa bàn huyện An Lão
15 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng về vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ
16 Ý kiến kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ
17 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học
18 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong chính sách bồi thường, GPMB tại khu A và khu đất Nhà chung
19 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
20 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai một số dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
21 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi giao ban UBND tỉnh ngày 21/10/2016
22 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
23 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về vấn đề liên quan đến Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định
24 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ
25 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về giải quyết một số vấn đề liên quan đến các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
   Thời tiết