Tiếp tục tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính Ngày đăng: 27/01/2023 | 13:50 | Lượt xem: 21
Cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với những giải pháp trọng tâm mang tính đột phá. Trong những ngày đầu năm mới, phóng viên Báo Bình Định đã phỏng vấn Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Ngọc An xung quanh vấn đề này
Công khai danh sách các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết trễ hạn thủ tục hành chính năm 2022 Ngày đăng: 13/01/2023 | 14:50 | Lượt xem: 298
(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 22/VPUBND-KSTT ngày 11/01/2023 về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khắc phục tình trạng giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
“Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính; chủ động nắm bắt nhu cầu, chủ động phục vụ, giải quyết nhu cầu thay vì chờ người dân, doanh nghiệp đề nghị mới xem xét, giải quyết” Ngày đăng: 05/01/2023 | 20:16 | Lượt xem: 293
(binhdinh.gov.vn) - Đó là quan điểm của Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 30/12/2022.
Không xếp loại mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với các trường hợp tái phạm việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn nhiều lần trong năm 2023 Ngày đăng: 30/12/2022 | 11:18 | Lượt xem: 547
(binhdinh.gov.vn) - Đó là nội dung được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023 vừa được ban hành hành tại Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 29/12/2022.
Những mô hình vì dân trong cải cách thủ tục hành chính Ngày đăng: 30/12/2022 | 11:11 | Lượt xem: 463
Trước yêu cầu mới về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, một số phường, xã trong tỉnh đã “đi trước” địa phương khác từ sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tìm tòi học hỏi, thực hiện nhiều sáng kiến để phục vụ người dân tốt hơn. 
Tập huấn việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên thị xã An Nhơn Ngày đăng: 20/11/2022 | 22:48 | Lượt xem: 828
(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 19/11/2022, Tổ giúp việc cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh đã tập huấn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên thị xã An Nhơn. Đây là hoạt động thuộc kế ...
Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện thí điểm “Hệ thống thông tin tình hình đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” Ngày đăng: 12/11/2022 | 15:58 | Lượt xem: 827
(binhdinh.gov.vn) - Hệ thống nêu trên là công cụ hỗ trợ công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027” ban hành kèm theo ...
Chủ tịch UBND tỉnh công bố 912 dịch vụ công của các cơ quan đơn vị, địa phương thuộc tỉnh được thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định Ngày đăng: 12/11/2022 | 15:48 | Lượt xem: 544
Đây là sản phẩm công việc đầu tiên của nhóm nhiệm vụ mà UBND tỉnh đang đẩy mạnh việc triển khai để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước ...
Hoài Ân: Tập huấn cho đoàn viên, thanh niên về thực hiện dịch vụ công trực tuyến Ngày đăng: 06/11/2022 | 11:35 | Lượt xem: 210
Sáng 5.11, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Hoài Ân, UBND huyện phối hợp Huyện đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn phát huy vai trò của ĐVTN trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 - 2027. Tham dự có 130 cán bộ đoàn, ĐVTN là ...

Tin nổi bật Tin nổi bật