Văn phòng UBND ban hành Kế hoạch soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ngày đăng: 09/05/2022 | 07:32 | Lượt xem: 226
(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND ban hành Kế hoạch số 231/KH-VPUBND ngày 06/5/2022 về soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, ...
Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có nội dung quy định chế độ báo cáo định kỳ Ngày đăng: 15/04/2022 | 15:44 | Lượt xem: 153
(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 189/VPUNBD-KSTT ngày 14/4/2022 hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có nội dung quy định chế độ báo cáo định kỳ.
Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh có nội dung quy định thủ tục hành chính Ngày đăng: 12/04/2022 | 08:42 | Lượt xem: 198
Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 186/VPUNBD-KSTT ngày 08/4/2022 hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh có nội dung quy định thủ tục hành chính. 
Văn phòng UBND tỉnh đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá đất và trường hợp giao đất tái định cư Ngày đăng: 05/04/2022 | 16:28 | Lượt xem: 246
Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 172/VPUNBD-KSTT ngày 04/4/2022 đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá đất và trường hợp giao đất tái định cư.

Tin nổi bật Tin nổi bật