Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số trong kinh tế tập thể và hợp tác xã Ngày đăng: 06/08/2021 | 15:25 | Lượt xem: 119
Ngày 29/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh vừa nhận được Công văn số 4962/BKHĐT-HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai Công văn số 4630/UBND-KT Ngày 30/7/2021 Về việc báo cáo khó khăn và kiến nghị của kinh tế tập thể, hợp tác xã ...
Tỉnh Bình Định sẵn sàng chuyển đổi số Ngày đăng: 14/06/2021 | 17:16 | Lượt xem: 722
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Xung quanh vấn đề này, PV Báo Bình Ðịnh có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở TT&TT Trần Kim Kha.Ông Kha cho biết: Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bình Định sẽ phát triển ...
Tỉnh Bình Định sẵn sàng chuyển đổi số Ngày đăng: 03/02/2021 | 15:51 | Lượt xem: 117
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Xung quanh vấn đề này, PV Báo Bình Ðịnh có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở TT&TT Trần Kim Kha.

Tin nổi bật Tin nổi bật