Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Danh sách Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21 Ủy viên:

- Ông Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh;

- Ông Võ Đức Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc CA tỉnh;

- Ông Lê Ngọc An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Đào Đức Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Ông Lê Hoàng Nghi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT;

- Ông Trần Viết Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Tạ Xuân Chánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VH&TT;

- Ông Lê Công Nhường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN

- Ông Lê Văn Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT;

- Ông Trần Kim Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TT&TT;

- Ông Nguyễn Văn Thơm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh;

- Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GTVT;

- Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH;

- Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT;

- Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch;

- Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Địa chỉ: 01 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3822294 - Fax: 0256.3822057. Email: banbientap@binhdinh.gov.vn

Tin nổi bật Tin nổi bật