Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Danh sách Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 22 Ủy viên:

- Ông Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh;

- Ông Võ Đức Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc CA tỉnh;

- Ông Lê Ngọc An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Trần Viết Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Tạ Xuân Chánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VH&TT;

- Ông Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính;

- Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh,  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB&XH;

- Ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Trần Kim Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TT&TT;

- Ông Lê Hoàng Nghi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Lê Công Nhường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN;

- Ông Đào Đức Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Văn Thơm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh;

- Ông Lê Văn Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT;

- Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GTVT;

- Ông Đinh Văn Lung, Trưởng ban Ban Dân tộc.

- Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT;

- Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch;

- Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp;

Địa chỉ: 01 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3822294 - Fax: 0256.3822057. Email: banbientap@binhdinh.gov.vn

Tin nổi bật Tin nổi bật