|
  • :
  • :
Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc

 Địa chỉ: 705 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trưởng ban
Phó Trưởng ban

Địa chỉ: số 20 Ngô Thời Nhiệm, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3747786 - Fax: 0256.3847966

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc

 Địa chỉ: số 200 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3814701 - Fax: 0256.3814701

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc

Địa chỉ: 23 Mai Xuân Thưởng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3822735 - Fax: 0256.3824718 - Email: btv@binhdinhtv.vn

Web: https://binhdinhtv.vn

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc

Địa chỉ: 379 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tin nổi bật Tin nổi bật