Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy An Nhơn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban QLKKT tỉnh

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH:

- Đồng chí Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Hồ Xuân Ánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đồng chí Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng;

- Đồng chí Trần Cang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Đồng chí Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Đồng chí Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Đồng chí Đinh Drin, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh;

- Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn;

- Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ

- Đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đồng chí Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Đồng chí Nguyễn Thành Hải, Giám đốc sở Tài chính;

- Đồng chí Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh;

- Đồng chí Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân;

- Đồng chí Võ Thị Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

- Đồng chí Phan Văn Huệ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh;

- Đồng chí Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế;

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước;

- Đồng chí Lê Thị Vinh Hương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

- Đồng chí Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

- Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đồng chí Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh;

- Đồng chí Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đồng chí Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Trần Văn Sang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Đồng chí Lê Bình Thanh, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn;

- Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Lê Bá Thành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vân Canh

- Đồng chí Phạm Vĩnh Thái, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Đồng chí Đặng Hồng Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Đồng chí Trần Văn Thọ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- Đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Đồng chí Lê Văn Thường, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Đặng Công Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đồng chí Hà Duy Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Đồng chí Mai Việt Trung, Bí thư Thị ủy An Nhơn;

- Đồng chí Phạm Trương, Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn;

- Đồng chí Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ

- Đồng chí Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh, Bí thư Huyện ủy An Lão;

- Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY BÌNH ĐỊNH KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025:

- Đồng chí Trần Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Đồng chí Lê Thị Vinh Hương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Đồng chí Trần Hóa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Đồng chí Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm nhiệm);

- Đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm nhiệm);

- Đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng Kiểm tra 4;

- Đồng chí Huỳnh Tiến Minh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng Kiểm tra 3;

- Đồng chí Trần Minh Ngoạn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng Kiểm tra 2;

- Đồng chí Trần Phương Hải, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng Kiểm tra 1;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Chính, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra 4.

Địa chỉ: 102 Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3822943. Email: trangttdtbd@gmail.com

Tin nổi bật Tin nổi bật