NGUYỄN GIỜ

NGUYỄN GIỜ

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sinh ngày: 01-01-1964

Quê quán: Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Nơi thường trú: 03 Trần Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trình độ: Đại học Ngữ Văn, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cao cấp Lý luận Chính trị

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, XII

Tin nổi bật Tin nổi bật