Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế
Phó Chủ tịch Thường trực
Phó Chủ tịch UBMTTQVN

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địên thoại: 0256.3813058 - Email: vpmtbinhdinh@gmail.com

Trưởng ban

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địên thoại: 0256.3813058 - Email: bptmtbinhdinh@gmail.com

Trưởng ban

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại:  0256.3813282 - Email: vpmtbinhdinh@gmail.com

Trưởng ban

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại:  0256.3813302 - Email: dcplbinhdinh@gmail.com

Tin nổi bật Tin nổi bật