|
  • :
  • :
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh
ㅤㅤㅤㅤㅤPhó Chủ tịchㅤㅤㅤㅤㅤUB MTTQ Việt Nam tỉnh
ㅤㅤㅤㅤㅤPhó Chủ tịchㅤㅤ ㅤㅤ UB MTTQ Việt Nam tỉnh
ㅤㅤㅤㅤㅤPhó Chủ tịchㅤㅤ ㅤㅤ UB MTTQ Việt Nam tỉnh

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địên thoại: 0256.3813310 - Email: vpmtbinhdinh@gmail.com

Trưởng ban

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địên thoại: 0256.3813058 - Email: bptmtbinhdinh@gmail.com

Trưởng ban

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại:  0256.3813282 - Email: vpmtbinhdinh@gmail.com

Trưởng ban

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại:  0256.3813302 - Email: dcplbinhdinh@gmail.com

Tin nổi bật Tin nổi bật