Tìm thấy  31.622 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 35331
MUC_DO_2
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
2 33723
MUC_DO_2
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
3 33724
MUC_DO_2
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
4 35722
MUC_DO_2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
5 35257
MUC_DO_2
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Việc làm
6 35258
MUC_DO_4
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm
7 35259
MUC_DO_4
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc làm
8 22158
MUC_DO_4
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm
9 26262
MUC_DO_4
Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Xuất nhập khẩu
10 24680
MUC_DO_4
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu D Xuất nhập khẩu
11 35324
MUC_DO_2
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
12 35725
MUC_DO_2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
13 36506
MUC_DO_2
Nhóm thủ tục thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất (chỉ áp dụng cho các dự án đầu tư) Đất đai
14 36505
MUC_DO_2
Nhóm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất Đất đai
15 36504
MUC_DO_2
Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
16 36503
MUC_DO_2
Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
17 36502
MUC_DO_3
Nhóm thủ tục giao lại đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng do triển khai dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội Đất đai
18 35262
MUC_DO_4
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Đầu tư tại Việt nam
19 35268
MUC_DO_4
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt nam
20 35282
MUC_DO_4
Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài (BQL) Đầu tư tại Việt nam

Tin nổi bật Tin nổi bật