|
  • :
  • :
Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024 Ngày đăng: 01/03/2024 | 10:14 | Lượt xem: 158
(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định (gọi tắt là Đề án 01).
Kiên cố hoá 136,729 km kênh mương trong năm 2024 Ngày đăng: 23/02/2024 | 09:39 | Lượt xem: 531
(binhdinh.gov.vn) - Theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh, tổng chiều dài kênh mương thực hiện kiên cố hóa năm 2024 là 136,729 km, với tổng diện tích tưới 9.081,0 ha. Tổng kinh phí hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh là trên ...

Tin nổi bật Tin nổi bật