|
  • :
  • :
Chương trình hành động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Ngày đăng: 28/09/2023 | 11:21 | Lượt xem: 33
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 149/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình ...
Phát triển một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh Ngày đăng: 27/09/2023 | 16:07 | Lượt xem: 10
(binhdinh.gov.vn) - Vĩnh Thạnh là huyện miền núi của tỉnh Bình Định, có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp. Cùng với đó, Vĩnh Thạnh còn có nguồn tài nguyên quý giá về văn hóa phi vật thể mang đậm bản sắc của ...
Bình Định triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại địa phương Ngày đăng: 27/09/2023 | 15:58 | Lượt xem: 8
(binhdinh.gov.vn) - Từ sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 (tháng 12/2021) đến nay, hoạt động đối ngoại của tỉnh Bình Định được triển khai khá đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.
Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Ngày đăng: 26/09/2023 | 17:15 | Lượt xem: 55
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 392/TB-VPCP ngày 24/9/2023 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trực tuyến ...
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Ngày đăng: 26/09/2023 | 14:36 | Lượt xem: 56
(binhdinh.gov.vn) - Để tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng cả nước phấn đấu thực hiện được mục tiêu nhất quán kiểm soát lạm phát năm 2023 khoảng 4,5%, theo mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn ...
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, chống lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố Quy Nhơn Ngày đăng: 26/09/2023 | 14:24 | Lượt xem: 60
(binhdinh.gov.vn) - Tại Công văn số 6972/UBND-KT ngày 23/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, chống lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố Quy ...
Bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Ngày đăng: 26/09/2023 | 14:21 | Lượt xem: 24
(binhdinh.gov.vn) - Nhằm tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn do cháy, nổ, đuối nước, tai nạn giao ...
Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt do cháy, nổ, đuối nước, giao thông Ngày đăng: 25/09/2023 | 09:13 | Lượt xem: 87
(binhdinh.gov.vn) - Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban quốc gia về trẻ em tại Công văn số 3769/CV-UBQGVTE ngày 13/9/2023 về bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này tại Công văn số ...
Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở Ngày đăng: 25/09/2023 | 09:10 | Lượt xem: 92
(binhdinh.gov.vn) - Thực hiện Văn bản số 4157/BXD-QLN ngày 15/9/2023 của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về vấn ...

Tin nổi bật Tin nổi bật