CÁC CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ Ngày đăng: 01/01/2022 | 15:39 | Lượt xem: 317
A. Ưu đãi đầu tưĐảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư về giá đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác.B. Hỗ trợ đầu tưHỗ trợ chi phí đào tạo công nhân:Tỉnh hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng ...

Tin nổi bật Tin nổi bật