|
  • :
  • :
Chánh Văn phòng
Phó Chánh Văn phòng
Phó Chánh Văn phòng
Phó Chánh Văn phòng
Phó Chánh Văn phòng

Địa chỉ: 01 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn

Website: https://vpub.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Giáo dục Và Đào tạo
PGĐ Sở Giáo dục Và Đào tạo
PGĐ Sở Giáo dục Và Đào tạo

Địa chỉ: số 08 Trần Phú - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3820163 - Fax: 0256.3826744 - Email: vanphong@sgddt.binhdinh.gov.vn

Website: https://sgddt.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư
PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 35 Lê Lợi - Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 0256.3822628 - Fax: 0256.3824509 - Email: vp@skhdt.binhdinh.gov.vn

Website: https://skhdt.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
PGĐ Sở Giao thông Vận tải
PGĐ Sở Giao thông Vận tải
PGĐ Sở Giao thông Vận tải

Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3892172 - Fax: 0256.3891536 - Email: vanphong@sgtvt.binhdinh.gov.vn

Website: https://sgtvt.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Nội Vụ
PGĐ Sở Nội Vụ
PGĐ Sở Nội Vụ

Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại:  0256.3822603 - Fax: 0256.3816572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn

Website: https://snv.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Tài chính
PGĐ Sở Tài chính
PGĐ Sở Tài chính
PGĐ Sở Tài chính

Địa chỉ: số 181 Lê Hồng Phong - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3828861 - Fax: 0256.3828859 - Email: vanphong@stc.binhdinh.gov.vn

Website: https://stc.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Tài nguyên Và Môi trường
PGĐ Sở Tài nguyên Và Môi trường
PGĐ Sở Tài nguyên Và Môi trường
PGĐ Sở Tài nguyên Và Môi trường
PGĐ Sở Tài nguyên Và Môi trường

Địa chỉ: số 08 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3817417 - Fax: 0256.3824950 - Email: vanphong@stnmt.binhdinh.gov.vn

Website: https://stnmt.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Tư Pháp
PGĐ Sở Tư Pháp
PGĐ Sở Tư Pháp

Địa Chỉ: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 0256.3813905 - Fax: 0256.3823772- Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn

Website: https://stp.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông
PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông
PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: 38 Trường Chinh - Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 0256.3815519 - Fax: 0256.3815517 - Email: vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn

Website: https://stttt.binhdinh.gov.vn

 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
PGĐ Sở Văn hóa - Thể thao
PGĐ Sở Văn hóa - Thể thao
PGĐ Sở Văn hóa - Thể thao

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số Điện thoại: 0256.3822231 - Fax: 0256.3822231- Email: svhtt@binhdinh.gov.vn

Website: https://svhtt.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Ngoại Vụ
PGĐ Sở Ngoại Vụ
Phó Giám đốc

Địa chỉ: 59 - 61 Lê Hồng Phong, thành phố Quy nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 0256.3820202 - Fax: 0256.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com

Website: https://songoaivu.binhdinh.gov.vn

 

Giám đốc Sở Du lịch
PGĐ Sở Du lịch
PGĐ Sở Du lịch

Địa chỉ: số 185 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: (0256).3814148     -    Fax: (0256).3814148  -  Email: sodulich@binhdinh.gov.vn

Website: https://sodulich.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Xây Dựng
PGĐ Sở Xây Dựng
PGĐ Sở Xây Dựng
PGĐ Sở Xây Dựng

Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt- Thành Phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3822882 - Fax: 0256.3822882 - Email: vanphong@sxd.binhdinh.gov.vn

Website: https://sxd.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Y Tế
PGĐ Sở Y Tế
PGĐ Sở Y Tế

Địa chỉ: 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3792549 - Fax: 0256.3792276 - Email: vanphong@syt.binhdinh.gov.vn

Website: https://syt.binhdinh.gov.vn

 

Giám đốc
PGĐ Sở Công thương
PGĐ Sở Công Thương
PGĐ Sở Công Thương

Địa chỉ: 198 Phan Bội Châu- Phường Trần Hưng Đạo- Thành phố Qui Nhơn- tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3823289- Fax:0256.3825043- Email: vp@sct.binhdinh.gov.vn

Website: https://sct.binhdinh.gov.vn

PGĐ Sở Khoa học Và Công nghệ
PGĐ Sở Khoa học Và Công nghệ
PGĐ Sở Khoa học Và Công nghệ

Địa chỉ: số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3527791 - Fax: 0256.3523661 - Email: vanphong@skhcn.binhdinh.gov.vn

Website: https://skhcn.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội
PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội
PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: số 210 Diên Hồng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3824629 - Fax: 0256.3827312 - Email: vanphong@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Website: https://sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,  PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Địa chỉ: số 77 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3822917 - Fax: 0256.3827777 - Email: vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn

Website: https://snnptnt.binhdinh.gov.vn

Trưởng ban
Phó Trưởng ban
Phó Trưởng ban
Phó Trưởng ban

Địa chỉ:  Số 65 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3646257 - Fax: 0256.3846616 - Email: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn

Web: https://kkt.binhdinh.gov.vn

Chánh Thanh tra tỉnh
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: 62A Diên Hồng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Số điện thoại: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753. Email: vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn

Website: https://ttt.binhdinh.gov.vn

Trưởng ban
Phó Trưởng ban
Phó Trưởng ban

Địa chỉ: 06 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3821362 - Fax: 0256.3813650. Email: lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn

Website: https://bdt.binhdinh.gov.vn

Tin nổi bật Tin nổi bật