KCN Cát Trinh Ngày đăng: 18/07/2019 | 08:29 | Lượt xem: 296
Khu công nghiệp Cát Trinh tỉnh Bình Định được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 35221000132 ngày 07/10/2011. 1. Vị trí địa lý. Khu công nghiệp Cát Trinh thuộc thôn Phú Kim và Phú Nhơn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nằm trên tuyến quốc lộ 1A; cách ...
KCN Hòa Hội Ngày đăng: 18/07/2019 | 08:29 | Lượt xem: 169
Khu công nghiệp Cát Trinh tỉnh Bình Định được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 35221000132 ngày 07/10/2011. 1. Vị trí địa lý. Khu công nghiệp Cát Trinh thuộc thôn Phú Kim và Phú Nhơn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nằm trên tuyến quốc lộ 1A; cách ...
KCN Nhơn Hòa Ngày đăng: 18/07/2019 | 08:29 | Lượt xem: 187
Khu công nghiệp Cát Trinh tỉnh Bình Định được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 35221000132 ngày 07/10/2011. 1. Vị trí địa lý. Khu công nghiệp Cát Trinh thuộc thôn Phú Kim và Phú Nhơn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nằm trên tuyến quốc lộ 1A; cách ...
KCN Long Mỹ Ngày đăng: 18/07/2019 | 08:29 | Lượt xem: 158
Khu công nghiệp Cát Trinh tỉnh Bình Định được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 35221000132 ngày 07/10/2011. 1. Vị trí địa lý. Khu công nghiệp Cát Trinh thuộc thôn Phú Kim và Phú Nhơn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nằm trên tuyến quốc lộ 1A; cách ...
KCN Phú Tài Ngày đăng: 18/07/2019 | 08:29 | Lượt xem: 139
Khu công nghiệp Cát Trinh tỉnh Bình Định được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 35221000132 ngày 07/10/2011. 1. Vị trí địa lý. Khu công nghiệp Cát Trinh thuộc thôn Phú Kim và Phú Nhơn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nằm trên tuyến quốc lộ 1A; cách ...
Khu kinh tế Nhơn Hội Ngày đăng: 18/07/2019 | 08:29 | Lượt xem: 165
Khu công nghiệp Cát Trinh tỉnh Bình Định được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 35221000132 ngày 07/10/2011. 1. Vị trí địa lý. Khu công nghiệp Cát Trinh thuộc thôn Phú Kim và Phú Nhơn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nằm trên tuyến quốc lộ 1A; cách ...
Các Khu CN Ngày đăng: 18/07/2019 | 08:29 | Lượt xem: 152
Khu công nghiệp Cát Trinh tỉnh Bình Định được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 35221000132 ngày 07/10/2011. 1. Vị trí địa lý. Khu công nghiệp Cát Trinh thuộc thôn Phú Kim và Phú Nhơn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nằm trên tuyến quốc lộ 1A; cách ...

Tin nổi bật Tin nổi bật