|
  • :
  • :
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn
PCT TT UBND TP Quy Nhơn
PCT UBND TP Quy Nhơn
PCT UBND TP Quy Nhơn

Địa chỉ: số 30, Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3822176 - Fax: 0256.3826076 - Email: vanphong@quynhon.binhdinh.gov.vn

Website: https://quynhon.gov.vn

Chủ tịch UBND TX An Nhơn
PCT TT UBND TX An Nhơn
PCT UBND TX An Nhơn

Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3835316 - Fax: 0256.3735067 - Email: vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn

Website: https://annhon.binhdinh.gov.vn

CHỦ TỊCH UBND TX HOÀI NHƠN
PCT TT UBND TX Hoài Nhơn
PCT UBND TX Hoài Nhơn
PCT UBND TX Hoài Nhơn

Địa chỉ: số 06, đường 28-3, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3661481 - Fax: 0256.3861094 - Email: vanphong@hoainhon.binhdinh.gov.vn 

Website: https//hoainhon.binhdinh.gov.vn

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ
PCT TT UBND huyện Phù Mỹ
PCT UBND huyện Phù Mỹ
PCT UBND huyện Phù Mỹ

 Địa chỉ: Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3605060 - Fax: 0256.3655209 - Email: vanphong@phumy.binhdinh.gov.vn 

Website: https://phumy.binhdinh.gov.vn 

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
PCT TT UBND huyện Vĩnh Thạnh
PCT UBND huyện Vĩnh Thạnh

Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3886374 - Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Website: https://vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân
PCT TT UBND huyện Hoài Ân
PCT UBND huyện Hoài Ân

Địa chỉ : thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3870713 - Fax: 0256.3870285 - Email: vanphong@binhdinh.gov.vn

Website: https://hoaian.binhdinh.gov.vn

Chủ tịch UBND huyện Vân Canh
PCT TT UBND huyện Vân Canh
PCT UBND huyện Vân Canh

Địa chỉ: thôn Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3788209 - Fax: 0256.3888005 - Email: vanphong@vancanh.binhdinh.gov.vn

Web: https://vancanh.binhdinh.gov.vn

Chủ tịch UBND huyện Phù Cát
PCT TT UBND huyện Phù Cát
PCT UBND huyện Phù Cát
PCT UBND huyện Phù Cát

Địa chỉ: số 141, đường Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3850214 - Email: vanphong@phucat.binhdinh.gov.vn 

Website: https://phucat.binhdinh.gov.vn

Chủ tịch UBND huyện An Lão
PCT TT UBND huyện An Lão
PCT UBND huyện An Lão

Địa chỉ: thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3875291 - Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn 

Web: https://anlao.binhdinh.gov.vn

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước
PCT TT UBND huyện Tuy Phước
PCT UBND huyện Tuy Phước

Địa chỉ: 290 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3633366 - Fax: 0256.3633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

Website: https://tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn
PCT TT UBND huyện Tây Sơn
PCT UBND huyện Tây Sơn

Địa chỉ: Số 59, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 

Điện thoại: 0256.3880165 - Fax: 0256.3880993 - Email: vanphong@tayson.binhdinh.gov.vn

Website: https://tayson.binhdinh.gov.vn

Tin nổi bật Tin nổi bật