Văn phòng ủy ban nhân dân
Tỉnh Bình Định
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lịch công tác

Lịch công tác

Khoảng thời gian:
Thời gian Buổi Nội dung Chủ trì Địa điểm CQCB
Nội dung
Tham dự Lãnh đạo VP
CV theo dõi
Thứ Hai
30/1/2023
Sáng 07h00: Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh
CT và các PCT Phòng họp 1 CVP, K7
08h00: Dự thăm và làm việc với Ngân hàng chính sách tỉnh
PCT L.H Giang Chi nhánh NHCS tỉnh Theo GM của VPTU PVPNN, K20
Thứ Ba
31/1/2023
Sáng 8h00. Dự gặp mặt đại diện nhân sỹ trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín, kiều bào tiêu biểu - Xuân Quý Mão 2023
PCTTT N.T.Thanh Trung tâm Hội nghị tỉnh Theo GM của UBMTTQVN tỉnh CVP, K12
07h30: Nội dung liên quan đến quy hoạch tại khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
PCT N.T.C Hoàng Phòng họp B Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Theo Giấy mời của UBND tỉnh PVPKT, K14
Thứ Tư
01/2/2023
Sáng 08h00: Làm việc với thị xã Hoài Nhơn về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn thị xã
CT P.A.Tuấn Thị xã Hoài Nhơn Theo GM của VPUB CVP, K3
07h30: Rà soát nội dung liên quan đến các dự án tại khu vực Hồ Phú Hòa
PCT N.T.C Hoàng Phòng họp B Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Theo Giấy mời của UBND tỉnh PVPKT, K14
Thứ Năm
02/2/2023
Sáng 8h00: Làm việc với huyện Phù Mỹ về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện
CT P.A.Tuấn Huyện Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ Theo GM của VPUB CVP, K3
Thứ Sáu
03/2/2023
Sáng 08h00: Thăm nhà lưu niệm các chi bộ nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng CS Việt Nam
CT P.A.Tuấn Tại các nhà lưu niệm CVP
7h30. Họp Hội đồng GPMB dự án Đường ven biển đoạn Cát tiến - Diêm Vân
PCT N.T.C Hoàng Phòng họp B Ban QLDA Giao thông tỉnh Theo Giấy mời của UBND tỉnh K19
Link dành cho IOS và Android:https://binhdinh.gov.vn/api/Content/Calendar/ics
In lịch Copy link