Văn phòng ủy ban nhân dân
Tỉnh Bình Định
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lịch công tác

Lịch công tác

Khoảng thời gian:
Thời gian Buổi Nội dung Chủ trì Địa điểm CQCB
Nội dung
Tham dự Lãnh đạo VP
CV theo dõi
Thứ Bảy
21/5/2022
Sáng 07h30': Tham dự Hội thảo khoa học về xây dựng chiến lược tổng thể truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
PCT L.H Giang Trường ĐH Quy Nhơn Theo Giấy mời của Ban Tổ chức PVPVX, K8
Tối 19h30: Dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai, công bố và đón nhận Bằng di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh
PCTTT N.T.Thanh Gia Lai Theo GM của UBND tỉnh Gia Lai
Chủ Nhật
22/5/2022
Sáng Dự Hội nghị Gặp gỡ Gia Lai - Nhật Bản 2022
PCTTT N.T.Thanh Gia Lai Theo GM UBND tỉnh Gia Lai
Thứ Hai
23/5/2022
Sáng Làm việc với huyện Phù Cát về tình hình tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
PCTTT N.T.Thanh Phòng họp UBND huyện Phù Cát. Sở NN và PTNT. Theo giấy mời của UBND tỉnh. PVPNN, K13
08h00: Làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
PCT L.H Giang Phòng họp B Theo GM của UBND tỉnh PVPVX, K9
07h30. Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra công tác quản lý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản
PCT N.T.C Hoàng Phòng họp A Sở Xây dựng Theo Giấy mời của UBND tỉnh PVPKT, K14
Chiều 14h00. Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Bình Định
CT N.P.Long Phòng họp A Sở Tài chính và Đoàn KTNN khu vực III Theo Giấy mời của UBND tỉnh CVP, K7, K17
Họp Hội đồng thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
PCTTT N.T.Thanh Phòng họp B Sở NN và PTNT Theo giấy mời của UBND tỉnh. PVPNN, K13
Thứ Ba
24/5/2022
Sáng 8h30. Dự Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Kurz Việt Nam
CT N.P.Long, PCTTT N.T.Thanh KCN Becamex Bình Định VP chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng Theo Giấy mời của DN CVP, K6
08h00: Họp nghe báo cáo việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Đề án xây dựng và phát triển hệ thống y tế cơ sở của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025
PCT L.H Giang Phòng họp A Sở Y tế Mời đại diện LĐ: SYT, STC, SKHĐT, SNV, SXD, SLĐTBXH, STP PVPVX, K15
07h30. Thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
PCT N.T.C Hoàng Phòng họp B Sở Xây dựng và Nhà đầu tư Các Sở: XD, TNMT, KHĐT, TC, Y tế, NN&PTNT; UBND huyện Phù Cát; Nhà đầu tư PVPKT, K14
Chiều Họp rà soát danh mục, nội dung đăng ký trình tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII
CT N.P.Long, PCTTT N.T.Thanh Phòng họp A Các sở, ngành có liên quan Theo Giấy mời của UBND tỉnh CVP, K3
14h00: Họp Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Bình Định
PCT L.H Giang Phòng họp 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Theo GM của UBND tỉnh PVPVX, K9
14h00: Thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
PCT N.T.C Hoàng Phòng họp B Sở Xây dựng và Nhà đầu tư Các Sở: XD, KHĐT, TNMT, TC, CT, NN&PTNT, GTVT, TP; Ban GPMB tỉnh; UBND TPQN, Nhà đầu tư PVPKT, K14
Thứ Tư
25/5/2022
Sáng 07h30: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (cả ngày)
CT và các PCT Phòng họp A Các sở, ngành liên quan Theo GM của UBND tỉnh CVP, CV
Thứ Năm
26/5/2022
Sáng 7h00. Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 572
PCTTT N.T.Thanh Sở Chỉ huy Lữ đoàn 572, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ VP chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng Theo Giấy mời của Lữ đoàn 572 CVP, K18
Họp giải quyết khiếu nại
PCT L.H Giang Phòng họp B Thanh tra tỉnh, Sở LĐTB&XH Theo Giấy mời UBND tỉnh BTCD, PVPTD
Chiều 14h00. Làm việc với Công ty CP Tập đoàn đầu tư nông nghiệp Chấn Hưng Sinh Lợi về việc đầu tư dự án nông nghiệp tại tỉnh
PCTTT N.T.Thanh Phòng họp A Sở NNPTNT Sở KHĐT, TNMT, CT, NNPTNT, UBND các huyện TS, HÂ, PC, thị xã Hoài Nhơn PVPNN, K10
14h00 : Họp thông qua dự thảo Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, dự thảo Quyết định thành lập các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, dự thảo Thông báo phân công thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh
PCT L.H Giang Phòng họp B Sở Thông tin và Truyền thông Theo GM của UBND tỉnh PVPVX, K9
Thứ Sáu
27/5/2022
Sáng 07h30: Nghe báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bình Định
PCTTT N.T.Thanh Phòng họp B Sở Nông nghiệp và PTNT theo GM UBND tỉnh PVPNN, K10
09h30: Họp nghe báo cáo thực trạng các công trình cấp nước sinh hoạt miền núi tỉnh Bình Định
PCTTT N.T.Thanh Phòng họp B Sở NN và PTNT Theo giấy mời của UBND tỉnh. PVPKT, K13
Họp tổng kết với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016 – 2021
PCT N.T.C Hoàng Phòng họp A Sở Xây dựng Theo Giấy mời của UBND tỉnh PVPKT, K14
Chiều 13h30: Tham dự Ngày Hội nông sản huyện Hoài Ân
CT N.P.Long, PCTTT N.T.Thanh TTVHTT huyện Hoài Ân Theo GM của UBND huyện Hoài Ân PVPNN, K10
14h00: Họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung quy định chính sách về giáo dục (các nội dung trình HĐND tỉnh)
PCT L.H Giang Phòng họp A Sở Giáo dục và Đào tạo Theo GM của UBND tỉnh PVPVX, K9
14h00: Họp Hội đồng GPMB dự án Cát Tiến-Diêm Vân
PCT N.T.C Hoàng Phòng họp B Theo GM của UBND tỉnh K19
Link dành cho IOS và Android:https://binhdinh.gov.vn/api/Content/Calendar/ics
In lịch Copy link