|
  • :
  • :
Văn phòng ủy ban nhân dân
Tỉnh Bình Định
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lịch công tác

Lịch công tác

Khoảng thời gian:
Thời gian Buổi Nội dung Chủ trì Địa điểm CQCB
Nội dung
Tham dự Lãnh đạo VP
CV theo dõi
Thứ Sáu
29/9/2023
Chiều 13h30. Dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2023
CT P.A.Tuấn Phòng họp Đảng ủy Quân sự số 37 đường Ngô Mây, Quy Nhơn Bộ CHQS tỉnh Theo Giấy mời Đảng ủy Quân sự tỉnh
14h00: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra EC về chống khai thác IUU
PCTTT N.T.Thanh Phòng họp A Sở NN&PTNT Theo GM của UBND tỉnh K13
Thứ Bảy
30/9/2023
Sáng 7h30. Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tháng 9 và 9 tháng năm 2023
CT và các PCT Phòng họp A, Trụ sở UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Theo Giấy mời của UBND tỉnh LĐVP, CV
07h30. Dự Đại hội Hội quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn (nhiệm kỳ 2023-2028)
PCT N.T.C Hoàng Tầng 11, Khách sạn Hải Âu Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng PVPKT, K14
Link dành cho IOS và Android:https://binhdinh.gov.vn/api/Content/Calendar/ics
In lịch Copy link