Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 08/2022 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 09/08/2022 10:54:58

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 08/2022 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 09/08/2022 10:54:58

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 139
Hôm nay : 7.826
Tháng 08 : 139.711
Năm 2022 : 3.061.669
Tổng số : 3.068.415

Chuyển đổi số

HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng