Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 02/2024 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 28/02/2024 15:43:51

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 02/2024 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 28/02/2024 15:43:51

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 508
Hôm nay : 29.990
Tháng 02 : 1.306.333
Năm 2024 : 2.907.796
Tổng số : 18.503.778
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định