|
  • :
  • :

Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 07/2022 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 05/07/2022 04:40:37

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 07/2022 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 05/07/2022 04:40:37

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 94
Hôm nay : 1.947
Tháng 07 : 128.567
Năm 2022 : 2.442.995
Tổng số : 2.449.741

Chuyển đổi số

HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng