|
  • :
  • :

Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 07/2024 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 20/07/2024 00:59:12

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 07/2024 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 20/07/2024 00:59:12

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 428
Hôm nay : 1.950
Tháng 07 : 925.071
Năm 2024 : 10.236.832
Tổng số : 25.832.814
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định