Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 05/2023 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 31/05/2023 05:07:45

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 05/2023 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 31/05/2023 05:07:45

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 210
Hôm nay : 2.329
Tháng 05 : 448.844
Năm 2023 : 2.700.862
Tổng số : 9.217.290
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định