|
  • :
  • :

Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 06/2022 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 29/06/2022 09:54:39

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 06/2022 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 29/06/2022 09:54:39

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 205
Hôm nay : 4.744
Tháng 06 : 731.445
Năm 2022 : 2.294.947
Tổng số : 2.301.693

Chuyển đổi số

HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng