Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 06/2023 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 03/06/2023 03:52:31

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 06/2023 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 03/06/2023 03:52:31

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 69
Hôm nay : 1.753
Tháng 06 : 41.149
Năm 2023 : 2.756.664
Tổng số : 9.273.092
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định