Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 06/2024 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 21/06/2024 04:26:45

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 06/2024 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 21/06/2024 04:26:45

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 410
Hôm nay : 8.305
Tháng 06 : 944.545
Năm 2024 : 8.782.717
Tổng số : 24.378.699
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định