|
  • :
  • :

Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 05/2022 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 29/05/2022 06:44:57

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 05/2022 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 29/05/2022 06:44:57

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 318
Hôm nay : 7.685
Tháng 05 : 600.725
Năm 2022 : 1.480.100
Tổng số : 1.486.846

Chuyển đổi số

HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng