Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 12/2023 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 10/12/2023 16:53:33

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 12/2023 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 10/12/2023 16:53:33

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 384
Hôm nay : 28.079
Tháng 12 : 422.980
Năm 2023 : 8.094.629
Tổng số : 14.611.057
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định