Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 01/2023 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 30/01/2023 01:36:12

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 01/2023 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 30/01/2023 01:36:12

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 68
Hôm nay : 734
Tháng 01 : 619.504
Năm 2023 : 619.504
Tổng số : 7.135.932
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định