|
  • :
  • :

Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 09/2023 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 30/09/2023 13:46:36

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 09/2023 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 30/09/2023 13:46:36

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 170
Hôm nay : 12.864
Tháng 09 : 765.976
Năm 2023 : 5.391.165
Tổng số : 11.907.593
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định