|
  • :
  • :

Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 08/2022 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 14/08/2022 01:21:47

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 08/2022 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 14/08/2022 01:21:47

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 201
Hôm nay : 845
Tháng 08 : 234.224
Năm 2022 : 3.156.182
Tổng số : 3.162.928

Chuyển đổi số

HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng