|
  • :
  • :

Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 07/2022 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 03/07/2022 10:40:09

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 07/2022 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 03/07/2022 10:40:09

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 93
Hôm nay : 24.897
Tháng 07 : 109.536
Năm 2022 : 2.423.964
Tổng số : 2.430.710

Chuyển đổi số

HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng