Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 12/2023 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 10/12/2023 21:15:43

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 12/2023 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 10/12/2023 21:15:43

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 624
Hôm nay : 35.457
Tháng 12 : 430.358
Năm 2023 : 8.102.007
Tổng số : 14.618.435
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định