|
  • :
  • :

Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 06/2023 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 09/06/2023 18:55:09

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 06/2023 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 09/06/2023 18:55:09

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 98
Hôm nay : 15.511
Tháng 06 : 163.272
Năm 2023 : 2.878.787
Tổng số : 9.395.215
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định