Kết quả giải quyết hồ sơ

Đến tháng 03/2023 Tỉnh Bình Định đã giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

Tự động cập nhật vào lúc 28/03/2023 23:14:11

Số lượng trao đổi văn bản điện tử

Đến tháng 03/2023 Tỉnh Bình Định đã trao đổi

Văn bản qua mạng giữa 673 đơn vị

Tự động cập nhật vào lúc 28/03/2023 23:14:11

Danh sách website các đơn vị Danh sách website các đơn vị

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Lượt truy cập hiện tại : 68
Hôm nay : 16.534
Tháng 03 : 521.125
Năm 2023 : 1.706.063
Tổng số : 8.222.491
HOTLINE HỖ TRỢ: 0256 3822294
Tải ứng dụng

Thăm dò dư luận Bình chọn
Đánh giá của bạn về chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bình Định