|
  • :
  • :
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Nguyễn Kiếm, sinh năm 1934 Ngày đăng: 01/08/2023 | 18:09 | Lượt xem: 64
Tòa án nhân dán thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bỉnh Định thông báo cho ông Nguyễn Kiếm, sinh năm 1934; Nơi cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Phụng Du 2, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Kiếm biệt tích từ năm 1972 cho đến nay không có tin tức gì. Gia ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Sử Thanh Đường, sinh năm 1985. Ngày đăng: 12/06/2023 | 14:16 | Lượt xem: 53
Tòa án nhân dân thị xa Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo ông Sử Thanh Đường, sinh năm 1985: nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ, thị xà Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 2015 ông Đường bỏ nhà đi đâu không rõ, gia đình đã tìm kiếm nhiều ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Mai Kiếm, sinh năm 1917. Ngày đăng: 12/06/2023 | 14:06 | Lượt xem: 47
Tòa án nhân dân thị xa Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo ông Mai Kiếm, sinh năm 1917: nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố Song Khánh, phường Hoài Xuân, thị xà Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Kiếm là ông nội của chị Dung. Ông Kiếm lập gia đình vào nă 1960 ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - bà Trương Thị Hoa, sinh năm 1951. Ngày đăng: 12/06/2023 | 11:18 | Lượt xem: 50
Tòa án nhân dân thị xa Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo bà Trương Thị Hoa. sinh năm 1951: nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố Trường An 2, phường Hoài Thanh, thị xà Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Bà Hoa là chị ruột của bà Trương Thị Hòe. Năm 2000, bà Hoa ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Lê Trung Tá, sinh năm 1960. Ngày đăng: 12/06/2023 | 11:13 | Lượt xem: 49
Tòa án nhân dân thị xa Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ông Lê Trung Tá, sinh năm 1960. nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 3. phường Tam Quan, thị xà Hoài Nhơn. tỉnh Bình Định là cha ruột của ông Toàn. Năm 1972. ông Tá thất lạc và biệt tích từ đó cho đến nay gia đình có nhiều lần ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Trần Văn Khánh, sinh năm 1967. Ngày đăng: 12/06/2023 | 11:07 | Lượt xem: 44
Tòa án nhân dân thị xa Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo ông Trần Văn Khánh, sinh năm 1967: nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố Thạnh Xuân Đông, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn. tỉnh Bình Định. Ông Khánh là chồng của bà Gái. Ông Khánh chủ tàu kiêm ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Hoàng Sô, sinh năm 1964 Ngày đăng: 12/06/2023 | 11:01 | Lượt xem: 84
Tòa án nhân dân thị xa Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo ông Hoàng Sô, sinh năm 1964: nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố 6. phường Tam Quan, thị xà Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Hoàng Sô là ông nội cua Ông Hoàng Hữu Long. Năm 1936, ông Sô đi làm ăn xa ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Võ Nhanh, sinh năm 1983. Ngày đăng: 12/06/2023 | 10:53 | Lượt xem: 52
Tòa án nhân dán thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm ông Võ Nhanh, sinh năm 1983; Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố Trường An 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Nhanh là chông bà Trương Thị Bích Trang. Ông Nhanh ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Nguyên Văn Minh, sinh năm 1980. Ngày đăng: 12/06/2023 | 10:43 | Lượt xem: 76
Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tinh Bình Định thông báo ông Nguyên Văn Minh, sinh năm 1980; nơi cư trú cuối cùng: Khu phố Tăng Long 1, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Bà Trương Thị Nhung là vợ của ông Nguyễn Văn Minh.Ông Minh và bà Nhung có 02 ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - Ông Nguyễn Ky, sinh năm 1964 Ngày đăng: 23/05/2023 | 09:54 | Lượt xem: 122
Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Ky, sinh năm 1964; nơi cu trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Quan nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ôn Nguyễn Ky là chồng của bà Định Thị Tài. Ông Ky là ...

Tin nổi bật Tin nổi bật