|
  • :
  • :
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Đỗ Thanh Khiết, sinh năm 1935 Ngày đăng: 25/10/2023 | 18:45 | Lượt xem: 159
Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm thông tin ông Đỗ Thanh Khiết, sinh năm 1935; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố 4, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Khiết là chồng của bà Nguyễn Thị Vinh. Trong ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - bà Nguyễn Thị Chưa, sinh năm: 1925 Ngày đăng: 25/10/2023 | 18:41 | Lượt xem: 154
Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm thông tin bà Nguyễn Thị Chưa, sinh năm 1925; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn An Đổ, xã Hoài Sơn, tỉnh Bình Định. Bà Chưa là mẹ của bà Nguyễn Thị Năm. Trong những năm chiến tranh, bà Chưa ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Hồ Lễ Ngày đăng: 25/10/2023 | 18:39 | Lượt xem: 154
Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm thông tin ông Hồ Lễ, nơi cư trú cuối cùng: Khối 5, thị trấn Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1975, ông Lễ bỏ nhà đi không rõ đi đâu. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết ông ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Đặng Nhựt Ngày đăng: 25/10/2023 | 18:35 | Lượt xem: 160
Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm thông tin ông Đặng Nhựt, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1972, ông Nhựt bỏ nhà đi không rõ đi đâu. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không ...
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết - ông Hoàng Xuân Lai, sinh năm 1900 Ngày đăng: 10/10/2023 | 14:31 | Lượt xem: 171
Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tìm kiếm thông tin ông Hoàng Xuân Lai, sinh năm 1900; nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 6, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông Lai là ông ngoại của ông Túc. Năm 1956, ông Lai đi bán thuốc ở tỉnh ...

Tin nổi bật Tin nổi bật