Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân
Phó Trưởng ban Phụ trách Ban kinh tế và ngân sách, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định
Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,  PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân
Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân

Địa chỉ: 06 Trần Phú - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Tel: 0256.3821362 - Fax: 0256.381365

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quy Nhơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Lộc
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước
Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước
Phó Trưởng ban Phụ trách Ban kinh tế và ngân sách, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định
Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Trụ trì Tổ đình Thiên Đức
Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã An Nhơn, Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thống kê, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Nhơn
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân
Phó Giám đốc Công an tỉnh
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Cán sự Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tây Sơn
Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,  PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Phù Cát, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Cát, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Phù Cát
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
Thiếu tá, Ủy viên BCH Đảng bộ Công an huyện, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Tổng hợp thuộc Công an huyện Phù Mỹ
Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân
Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Ban tổ chức Huyện ủy Hoài Ân
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Hoài Ân, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Ân; Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện Hoài Ân
Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Chánh Chưởng quản Hội Thánh (Tòa Thánh) Cao Đài Cầu kho Tam Quan, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Bình Định
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn
Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân
Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thị ủy Hoài Nhơn, Bí thư Chi bộ Ban Dân vận - UBMTTQVN thị xã Hoài Nhơn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa chỉ: 104 Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3824819 - Fax: 0256.3819107. Email: vietdq.hdnd.binhdinh.gov.vn

Tin nổi bật Tin nổi bật