UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                            

                                                                                  

 

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2021

         

          I. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

 1

Phạm Anh Tuấn

Chủ tịch

0256. 3818567

 

tuanpa@binhdinh.gov.vn

 2

Nguyễn Tuấn Thanh

Phó Chủ tịch

(Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên)

0256. 3827527

0983 477 027

thanhnt@binhdinh.gov.vn

 

II. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC TÔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC TẠI TỈNH

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email, Địa chỉ cơ quan

 

Ban Quản lý Dự án Giao thông

Lưu Nhất Phong

Giám đốc

ĐTCQ:0256.3893680

ĐTDĐ: 

Email:

ĐCCQ:

 

Ban Dân tộc

Đinh Văn Lung

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 ĐTDĐ: 0986.559.514

 Email: lungdv@bdt.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ cơ quan: 06 Trần phú, Tp. Quy Nhơn

 

Ban Giải phóng mặt bằng

Đào Văn Khôi

Trưởng ban

ĐTDĐ: 0913499378

Email: Khoidv@gpmb.binhdinh.gov.vn

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Đặng Vĩnh Sơn

Trưởng ban

ĐTDĐ: 0935 683668

Email: sondv@kkt.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: 65 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tô Tấn Thi

Giám đốc

ĐTCQ: 0256.3814.701

ĐTDĐ: 0913.408.278

Email: thitotan1966@gmail.com

Địa chỉ cơ quan: Số 200, Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định

 

Ban An toàn giao thông

Nguyễn Văn Chiến

Ủy viên chuyên trách, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

DTCQ: 02563.828.000

 ĐTDĐ: 0906.454.599

Email : chienatgt@gmail.com

Địa chỉ cơ quan: 22 Ngô Quyền, Quy Nhơn, Bình Định

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trần Thanh Hải

 

 

Chỉ huy trưởng

 

ĐTDĐ: 0983.115.778

 

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định

Lương Ngọc Chinh

 

Chỉ huy trưởng

 

ĐTDĐ: 0988651687

 

 

 

Bảo hiểm xã hội Bình Định

Trần Văn Trung

Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh Bình Định

ĐTCQ: 0256.3825376

ĐTDĐ:

Email: trungtv@binhdinh.vss.gov.vn.

ĐCCQ: Quốc lộ 1D, khu vực 8, phường Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn

 

Công an tỉnh

Võ Đức Nguyện

Giám đốc

ĐTCQ: (069) 4349999

ĐTDĐ: 0913400234

Email:

ĐCCQ: 01A Trần Phú, Tp.Quy Nhơn

 

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định

Nguyễn Trà Dương

Phó Giám đốc phụ trách

ĐTCQ: 02563521433

ĐTDĐ: 0914099455

Email: duong.nguyentra@sbv.gov.vn

ĐCCQ: 68 Lê Duẩn, Quy Nhơn Bình Định.

 

Cục Hải quan

Nguyễn Trung Phong

Phó Cục trưởng

ĐTCQ: 0256 3894566

ĐTDĐ: 0914 737864

Email: phongnthq@customs.gov.vn

ĐCCQ: 70 Trần Hưng Đạo, Tp.Quy Nhơn

 

Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Trương Minh Trí

Phó Cục trưởng

ĐTCQ: 02563824863

ĐTDĐ: 0985013335

Email:

ĐCCQ: 70A Tôn Đức Thắng, Tp.Quy Nhơn

 

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Đẩu

Cục trưởng

ĐTCQ: 0256 3821308

ĐTDĐ: 0905 133 549

Email: phcqttv.bdi@gdt.gov.vn

ĐCCQ: 236 Phan Bội Châu, Tp.Quy Nhơn

 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

Nguyễn Xuân Hồng

Cục trưởng

ĐTCQ: 0256 3508879

ĐTDĐ: 0914 123 829

Email: hongnx.blh@moj.gov.vn

ĐCCQ: 21 Nguyễn Văn, Tp.Quy Nhơn

 

Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định

Nguyễn Phúc Hùng

Phó Giám đốc

ĐTCQ: 02563 521864

ĐTDĐ: 0914.046.512

Email: hungnp@vst.gov.vn

ĐCCQ: 60 Lê Duẩn, Tp.Quy Nhơn

 

Sở Công thương

Ngô Văn Tổng

Giám đốc

ĐTCQ: 0253 822 455

ĐTDĐ: 0903 511 969

Email: tongnv@sct.binhdinh.gov.vnngovantong1964@gmail.com

ĐCCQ: 198 Phan Bội Châu, Tp.Quy Nhơn

 

Sở Giáo dục & Đào tạo

Đào Đức Tuấn

 

 

 

 

Giám đốc

 

 

 

 

ĐTDĐ: 0914 065 697

Email:

tuandd@sgddt.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 08 Trần Phú, Tp.Quy Nhơn

 

Sở Giao thông vận tải

Trần Thanh Dũng

Giám đốc

ĐTCQ:

ĐTDĐ; 0983016207

Email: dungtt@sgtvt.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ:

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lê Hoàng Nghi

Giám đốc

ĐTCQ: 0256. 3822442

ĐTDĐ: 0982980909

Email: nghilh@skhdt.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 35 Lê Lợi, Tp.Quy Nhơn

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Lê Công Nhường

Giám đốc

ĐTCQ: 0256.352535

ĐTDĐ: 0935.268.568

Email: nhuonglc@skhcn.binhdinh.gov.vn

 

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Đỗ Thị Diệu Hạnh

Giám đốc

ĐTCQ:

ĐTDĐ: 

Email:

ĐCCQ:

 

Sở Nội vụ

Lê Minh Tuấn

Giám đốc

ĐTCQ: 0256.3810989

 ĐTDĐ: 0962.100.966

Email: tuanlm@snv.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn

 

Sở Ngoại vụ

Nguyễn Thái Bình

Giám đốc

ĐTCQ: 0256.3821805

ĐTDĐ: 0913.43.46.08

Email: binhnt@songoaivu.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ cơ quan: 59-61 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Văn Phúc

Giám đốc

ĐTCQ: 02563.749464

ĐTDĐ: 0913434444

Email: phuctv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 77 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn

 

Sở Tài chính

Nguyễn Thành Hải

Giám đốc

ĐTCQ: 03829932

ĐTDĐ: 0903.521.215

Email: haint@stc.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 181 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Lê Văn Tùng

Giám đốc

ĐTCQ: 0256.3821189

Email : tunglv@stnmt.binhdinh.gov.vn

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Trần Kim Kha

Giám đốc

ĐTCQ: 0256. 6292001

ĐTDĐ: 0971127777

Email: khatk@stttt.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 38 Trường Chinh, Quy Nhơn

 

Sở Tư pháp

Lê Văn Toàn

Giám đốc

ĐTCQ: 0256.3813905

ĐTDĐ: 0913421635

Email: toanlv@stp.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: 139 Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

Sở Văn hóa và Thể thao

Tạ Xuân Chánh

Giám đốc

ĐTDD: 0982.542.829

Email: chanhtx@svhtt.binhdinh.gov.vn

taxuanchanh@gmail.com

ĐCCQ: 183 Lê Hồng Phong, 

 

Sở Xây dựng

Trần Viết Bảo 

 Giám đốc

ĐTCQ: 0563.822947

ĐTDĐ: 0914010916

Email: baotv@sxd.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 32 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn

 

Sở Y tế

Lê Quang Hùng

Giám đốc

ĐTCQ: 3792086

ĐTDĐ: 0903598047

 Email: hunglq@syt.binhdinh.gov.vn

 Đc cơ quan:756 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn

 

Sở Du lịch

Trần Văn Thanh

 

 

Giám đốc

 

 

ĐTCQ: 0256.3814234

ĐTDĐ: 

Email: 

ĐCCQ: 185 Phan Bội Châu, Quy Nhơn

 

Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội

Trương Quang Phong

Phó Viện trưởng

ĐTDĐ: 

Email: 

 

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Văn Thơm

Chánh Thanh tra

ĐTCQ: 02563.522.585

ĐTDĐ: 0913442039

Email: thomnv@ttt.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 62A Diên Hồng, Quy Nhơn

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lê Ngọc An

Chánh Văn phòng

ĐTCQ: 0256.3827478

ĐTDĐ: 0901949588

Email: anln@vpub.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 01 Trần Phú, Quy Nhơn

 

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tỉnh Bình Định

Trần Văn Sang

 

 

 

 

Viện trưởng

 

 

 

ĐTCQ: 02563.827436

ĐTDĐ:

Email: sangtv_binhdinh@vks.gov.vn

ĐCCQ: 04 Trần Cao Vân, Quy Nhơn

 

III. UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email, Địa chỉ cơ quan

 

TP. Quy Nhơn

Ngô Hoàng Nam

 

 

 

Chủ tịch

 

 

 

 

ĐTCQ: 0256.3825254

ĐTDĐ: 0913 409 219

Email: namnh@quynhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 30 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn

 

UBND Thị xã An Nhơn

Lê Thanh Tùng

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3735982

 ĐTDĐ: 0963981279

Email: tunglt@annhon.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ cơ quan: 78 Lê Hồng Phong, P. Bình Định, TX An Nhơn

 

UBND Thị xã Hoài Nhơn

Lê Đăng Tuấn

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563.861.900

ĐTDĐ: 0903541117

Địa chỉ: UBND thị xã Hoài Nhơn

Email:tuanld@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 

 

UBND huyện Tuy Phước

Huỳnh Nam

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256. 3633.372

ĐTDĐ: 

Email: 

ĐCCQ: Thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

 

UBND huyện An Lão

Trương Tứ

Chủ tịch

ĐTCQ:

ĐTDĐ: 0365.622.279 Email:tut@anlao.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ cơ quan: Thôn 2 - thị trấn An Lão

 

UBND huyện Tây Sơn

Phan Chí Hùng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0905 882 006

 Email: hungpc@tayson.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ đơn vị: Số 59 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong

 

UBND huyện Phù Cát

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3850214

ĐTDĐ: 

Email: 

ĐCCQ: UBND huyện Phù Cát

 

UBND huyện Phù Mỹ

Lê Văn Lịch

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0913440255

Địa chỉ: UBND huyện Phù Mỹ

 

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Bùi Tấn Thành

Chủ tịch

 

ĐTCQ:0256.3886 311

ĐTDĐ:0916870338

Email:thanhbt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn ĐCCQ: Thôn Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

UBND huyện Vân Canh

Lương Đình Tiên

Chủ tịch

 

ĐTCQ: 02563888209

ĐTDĐ: 0914063466

Email: tienld@vancanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Khu phố Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

 

UBND huyện Hoài Ân

Nguyễn Xuân Phong

Phó Chủ tịch

ĐTDĐ: 0914.232.052

Email: Xuanphong1978@gmail.com

 

 

 IV. UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

I

TP. Quy Nhơn

 

 

 

 

Phường Đống Đa

Phan Tấn Vũ

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0935 299 679

Email: phantanvu1980@gmail.com

 

Phường Hải Cảng

Nguyễn Quang Thanh

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0988 855 237

Email: nguyenthanh181074@gmail.com

 

Phường Lê Lợi

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0906 453 919

Email: mnguyetleloi@gmail.com

 

Phường Lê Hồng Phong

Hoàng Xuân Hải

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0935 533 379

 

Phường Quang Trung

Nguyễn Thị Hải Yến

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563.846049

ĐTDĐ: 0914 195 689

Email: yenpqt76@gmail.com

 

Phường Trần Phú

Bùi Văn Sơn

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0961 238 379

Email: buivanson6767@gmail.com

 

Phường Ghềnh Ráng

Võ Chí Thiện

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563 847 680

ĐTDĐ: 0905 986 827

Email: vochithienctubndgr@gmail.com

 

Phường Nguyễn Văn Cừ

Tạ Thị Quỳnh Nga

Chủ tịch

ĐTCQ: 02566 293 208

ĐTDĐ: 0905 190 281

 Email: quynhnganvc@gmail.com

 

Phường Ngô Mây

Hồ Thị Kim Ngọc

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0914 520 932

Email: kimngocpngomay@gmail.com

 

Phường Lý Thường Kiệt

Trần Thị Thu Hà

P.Chủ tịch

ĐTDĐ: 0905 881 121 tranthuha7777@gmail.com

 

Phường Thị Nại

Bùi Duy Ninh

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.320233

ĐTDĐ: 0935 810 889

 Email: buiduyninh1668@gmail.com

 

Phường Trần Hưng Đạo

Hồng Văn Cường

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0932 577 399

Email: hnyen0932577399@gmail.com

 

Phường Nhơn Bình

Trần Ngọc Hiền

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 848 480

ĐTDĐ: 0914 282 729

Email: tranngochiennhonbinh@gmail.com

 

Phường Nhơn Phú

Nguyễn Thị Mộng Loan

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0977 857 477

Email: ntmongloan70@gmail.com

 

Phường Trần Quang Diệu

Đặng Thành Hổ

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563 841 112

ĐTDĐ: 0935 293 107

 Email: ho73tqd@gmail.com

 

Phường Bùi Thị Xuân

Bùi Quang Thủy

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0935 039 619

Email: buiquanghainam@gmail.com

 

Xã Nhơn Hải

Đỗ Cao Thắng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0945 953 286

 Email: Caothang05061973@gmail.com

 

Xã Nhơn Châu

Nguyễn Văn Bé

Phó Chủ tịch

ĐTDĐ: 0372 867 781

Email: ubndnhonchau@gmail.com

 

Xã Nhơn Hội

Nguyễn Văn Thường

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563 590 012

ĐTDĐ: 0986 974 942

Email: nguyenvanthuong02011967@gmail.com

 

Xã Nhơn Lý

Nguyễn Tấn Dũng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0914 203 699

Email: nguyentandungnl1966@gmail.com

 

Xã Phước Mỹ

Đặng Thị Tuyết Nhung

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0393 980 319

 Email: nhungpm1978@gmail.com

II

Huyện Tây Sơn

 

 

 

 1.

xã Tây An

Đào Duy Thãi

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0978047259

Email: thaidd@tayson.binhdinh.gov.vn

2

Xã Bình Tân

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563.883359

 ĐTDĐ: 0333576146

Email: thanhnvbinhtan@tayson.binhdinh.gov.vn

 3

Xã Bình Thành

Nguyễn Công Minh

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0984 562 476

 Email: minhncbinhthanh@tayson.binhdinh.gov.vn

 4

Xã Tây Phú.

Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563 880 211

ĐTDĐ: 0933 528 362

Email: sonnv@tayson.binhdinh.gov.vn

 5.

Xã Tây Xuân

Huỳnh Văn Dũng

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563 880 237

ĐTDĐ: 0906 560 244

Email: dunghv@tayson.binhdinh.gov.vn.

 6.

Xã Bình Thuận.

Đặng Văn Hiền

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563 883 360

ĐTDĐ: 0985 254 584

Email: hiendv@tayson.binhdinh.gov.vn

 7.

Xã Tây Vinh

Trương Văn Bàng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0988 187 004

Email: bangdvtayvinh@tayson.binhdinh.gov.vn

8

Xã Vĩnh An

Đinh Hoang Bình

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0916 193 770

Email: binhdh@tayson.binhdinh.gov.vn

 9.

Xã Tây Thuận.

Nguyễn Văn Chín

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0976 110 439

 Email: chinnvtaythuan@tayson.binhdinh.gov.vn

 10

Xã Bình Hòa

Nguyễn Hữu Sang

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0972 372 727

Email: sangnhbinhhoa@tayson.binhdinh.gov.vn

 11

Xã Bình Nghi

Đỗ Văn Định

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0393 313 977

Email: dinhdv@tayson.binhdinh.gov.vn.

 12

Xã Bình Tường

Trần Công Dũng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0978 577 381

Email: dungtc@tayson.binhdinh.gov.vn

 13

Xã Tây Giang

Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563 884 317

ĐTDĐ: 0387 559 788 Email: anhnntaygiang@tayson.binhdinh.gov.vn

 14

Xã Tây Bình.

Phạm Văn Thương

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0399 852 034

Email: thuongpvtaybinh@tayson.binhdinh.gov.vn

 15

TT. Phú Phong

Nguyễn Văn Thứ

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0905 693 768

 Email: thunv@tayson.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: Số 165 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong

III

Huyện An Lão

 

 

 

 1.

Xã An Dũng

Đinh Văn Phiên

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0373117545

Email:phiendv@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn 2 - xã An Dũng

 2.

Xã An Nghĩa

Đinh Văn Ý

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0399949002

Email:ydv@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn 1- xã An Nghĩa

 3.

Xã An Tân

Lê Phước Lưu

Chủ tịch

ĐTDĐ:0963089279

Email:luulp@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn Tân Lập - xã An Tân

 4.

Xã An Vinh

Đinh Văn Mẩy

Chủ tịch

ĐTDĐ:0973919750

Email:maydv@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn 3 - xã An Vinh

 5.

Xã An Quang

Đinh Văn Nớ

Chủ tịch

ĐTDĐ:0335554557

Email:nodv@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn 3- xã An Quang

 6.

Xã An Hòa

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch

ĐTDĐ:0384064235

Email:tuannv@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn Xuân Phong Bắc - xã An Hòa

 7.

Xã An Trung

Phan Hoài Sơn

Chủ tịch

ĐTDĐ:0983970887

Email:sonph@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn 5 - xã An Trung

 8.

Xã An Toàn

Đinh Văn Đang

Chủ tịch

ĐTDĐ:0398142533

Email:dangdv@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn 2 - xã An Toàn

 9.

Xã An Hưng

Đinh Văn Chê

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0969402945

Email:chedv@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn 2 - xã An Hưng

 10.

Thị trấn An Lão

Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch

ĐTDĐ:0326007112

Email:longnt@anlao.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn Hưng Nhơn Bắc - thị trấn An Lão

IV

Thị xã An Nhơn

 

 

 

 

 

1.

Phường Bình Định

Nguyễn Anh Dũng

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3537256

ĐTDĐ: 0932467799

 Email: dungnabinhdinh@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 28 Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn

 

 2.

Phường Đập Đá

Trương Minh Tâm

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3839200

 ĐTDĐ: 0906 552964

Email: tamtmdapda@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 82 Huỳnh Đăng Thơ, phường Đập Đá, TX An Nhơn

 

 

 3.

Phường Nhơn Hòa

Nguyễn Minh Muộn

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3637267

ĐTDĐ: 0977 614 625

Email: muonnm- nhonhoa@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: KV An Lộc, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn

 

 

 

 4.

Phường Nhơn Hưng

Phan Quang Hải

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563 835231

ĐTDĐ: 0989 638720

Email: haipqnhonhung@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 244 Trường Chinh, KV Tiên Hòa TX An Nhơn

 

 

 

5.

Phường Nhơn Thành

Lê Quốc Cường

Chủ tịch

ĐTCQ:0256 3537256

ĐTDĐ: 0914087430

Email: cuonglqnhonthanh@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 332 Phạm Văn Đồng, phường Nhơn Thành, TX An Nhơn

 

 

 

6.

Xã Nhơn An

Nguyễn Tấn Đức

Chủ tịch

ĐTCQ:0256 3735794

ĐTDĐ: 0905764129

 Email: ducntnhonan@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn Tân Dương, xã Nhơn An, TX An Nhơn

 

 

 7.

Xã Nhơn Hạnh

 

Nguyễn Minh Thành

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3613459

ĐTDĐ: 0987 326799

Email: thanhnmnhonhanh@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn Nhơn Thiện, xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn

 

 

 

 8.

 

Xã Nhơn Hậu

 

Giả Văn Thọ

 

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3993235 (văn phòng) ĐTDĐ: 0905045248

 Email: thogvnhonhau@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn.

 9.

Xã Nhơn Khánh

Võ Tiến Sĩ

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3616298

ĐTDĐ: 0968799359

Email: Sivtnhonkhanh@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ:Thôn Khánh Hòa, xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn

 

 

 

 10.

Xã Nhơn Lộc

Dương Văn Khanh

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3838744

ĐTDĐ: 0964484996

Email: khanhdvnhonloc@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ:Thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn

 

 

 

11.

Xã Nhơn Mỹ

Lê Anh Kiệt

Chủ tịch

ĐTCQ:0256 3615486

ĐTDĐ: 0986995486

 Email: kietlanhonmy@annhon.binhdinh.gov.vn

 ĐCCQ: Thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn

 

 

12.

Xã Nhơn Phong

Đinh Thanh Trình

Chủ tịch

ĐTCQ:0256 3612317

ĐTDĐ: 0334 828825 Email:trinhdtnhonphong@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ:Thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn

 

 

 

13.

Xã Nhơn Phúc

Dương Thanh Cường

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3610377

ĐTDĐ: 0979178377

 Email: cuongdtnhonphuc@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ:Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn

 

 

 

14.

 

 

 

Xã Nhơn Tân

Nguyễn Huỳnh Nguyên

Chủ tịch

TCQ: 0256 3837005

ĐTDĐ: 0968 480966

Email: nguyennhnhonloc@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, TX An Nhơn

 

15.

 

 

Xã Nhơn Thọ

Trương Đình Thạnh

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256 3637267

ĐTDĐ: 0986874214

 Email: thanhtdnhontho@annhon.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn

V

Huyện Phù Cát

 

 

 

 1.

Xã Cát Tân

Trần Công Tòng

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3650.823

ĐTDĐ: 0977.025.114

 Email: tongtc-cattan@phucat.binhdinh.gov.vn

 2.

Xã Cát Tường

Nguyễn Kế Sinh

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3551405

 ĐTDĐ: 0984.521.526

 Email: sinhnk-cattuong@phucat.binhdinh.gov.vn

 3.

Xã Cát Nhơn

Nguyễn Vũ Bằng

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3853.816

ĐTDĐ: 0962.356.478

 Email: bangnv-catnhon@phucat.binhdinh.gov.vn

 4.

Xã Cát Hưng

Võ Ngọc Thương

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3853.384

ĐTDĐ: 0949.224.102

 Email: thuongvn-cathung@phucat.binhdinh.gov.vn

 5.

Xã Cát Thắng

Nguyễn Văn Tài

Chủ tịch

ĐTCQ: (0255)3853136

 DDTDDD: 0972768792

 Email: tainv-catthang@phucat.binhdinh.gov.vn

 6.

Xã Cát Chánh

Đinh Hữu

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3504252

 ĐTDĐ: 0989.271.490

 Email: huud-catchanh@phucat.binhdinh.gov.vn

 7.

Xã Cát Tiến

Trần Đình Trực

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3653118

 ĐTDĐ: 0919.081.826

 Email: tructd-cattien@phucat.binhdinh.gov.vn

 8.

Xã Cát Hải

Lê Văn Diêu

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3691164

 ĐTDĐ: 0935.561.179

Email: dieulv-cathai@phucat.binhdinh.gov.vn

 9.

Xã Cát Thành

Nguyễn Đức Chiêu

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3690077

 ĐTDĐ: 0984.906.707

 Email: chieund-catthanh@phucat.binhdinh.gov.vn

 10.

Xã Cát Khánh

Đinh Thành Tiến

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.3690126

ĐTDĐ: 0988.808.777

Email: tiendt-catkhanh@phucat.binhdinh.gov.vn

 11.

Xã Cát Minh

Trịnh Minh Bình

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3854.112

 ĐTDĐ: 0969.890.177

Email: binhtm-catminh@phucat.binhdinh.gov.vn

 12.

Xã Cát Tài

Nguyễn Bá Quang

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3694.228

ĐTDĐ: 0989.602.177

 Email: quangnb-cattai@phucat.binhdinh.gov.vn

 13.

Xã Cát Hanh

Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3852252

ĐTDĐ: 0988.854.321

 Email: thanhnv-cathanh@phucat.binhdinh.gov.vn

 14.

Xã Cát Sơn

Phan Đông Luật

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3852818

 ĐTDĐ: 0976166893

 Email: luatpd-catson@phucat.binhdinh.gov.vn

 15.

Xã Cát Lâm

Trương Ngọc Hạnh

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3852.848

ĐTDĐ: 0966.137.373

Email: hanhtn-catlam@phucat.binhdinh.gov.vn

 16.

Xã Cát Hiệp

Nguyễn Tôn Hiến

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3852.811

 ĐTDĐ: 0387.796.063

 Email: hiennt-cathiep@phucat.binhdinh.gov.vn

 17.

Xã Cát Trinh

Nguyễn Thị Cẩm

Chủ tịch

ĐTCQ: (0256)3550199

ĐTDĐ: 0914.903.859

Email: camnt-cattrinh@phucat.binhdinh.gov.vn

 18.

TT. Ngô Mây

Phạm Dũng Luận

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.3750434

ĐTDĐ: 0974.135.789

Email: luanpd@phucat.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: UBND Thị trấn Ngô Mây

VI

Huyện Phù Mỹ

 

 

 

 1.

Xã Mỹ An

Lê Xuân Thương

Chủ tịch

Điện thoại: 02563857207

Email: ubndmyan@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Mỹ An

 2.

Xã Mỹ Chánh

Phạm Thái Bình

Chủ tịch

Điện thoại: 0383250259

Email:ubndmychanh@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: Chánh Thiện, Mỹ Chánh

 3.

Xã Mỹ Chánh Tây

Nguyễn Văn Mỹ

Chủ tịch

Điện thoại: 0987549868

Email:ubndmychanhtay@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Chánh Tây

 4.

Xã Mỹ Đức

Đào Duy Nguyên

Chủ tịch

Điện thoại: 0975120110

Email:ubndmyduc@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: Hòa Tân, Mỹ Đức

 5.

Xã Mỹ Hiệp

Phạm Thanh Liêm

Chủ tịch

Điện thoại: 0984292554

Email:Thuyliem1974@gmail.com

Địa chỉ: Đại Thạnh, Mỹ Hiệp

 6.

Xã Mỹ Hòa

Nguyễn Thanh Toàn

Chủ tịch

Điện thoại: 02563776326

Email: ubndmyhoa@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Hòa

 7.

Xã Mỹ Lộc

Phan Văn Nhanh

Chủ tịch

Điện thoại: 0965493526

Email:Thanhvuong1007@gmail.com

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Lộc

 8.

Xã Mỹ Lợi

Nguyễn Ngọc Lên

Chủ tịch

Điện thoại: 0988620273

Email:lennn_myloi@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Lợi

 9.

Xã Mỹ Quang

Nguyễn Thế Dương

Chủ tịch

Điện thoại: 0839929025

Email:ubndmyquang@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: Bình Trị, Mỹ Quang

 10.

Xã Mỹ Tài

Hồ Văn Long

Chủ tịch

Điện thoại: 02563505839

Email:ubndmytai@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Tài

 11.

Xã Mỹ Trinh

Võ Thanh Hoàng

Chủ tịch

Điện thoại: 0978437510

Email:hoangpctmytrinh@gmail.com

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Trinh

 12.

TT. Phù Mỹ

Nguyễn Thành Khâm

Chủ tịch

Điện thoại: 0977635789

Email:ubndthitranphumy@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND thị trấn Phù Mỹ

13

Xã Mỹ Thắng

Văn Thành Long

Chủ tịch

Điện thoại: 0917356007

Email: nguyenkimlienlong@gmail.com

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Thắng

14

Xã Mỹ Thọ

Trương Ngọc Hoàng

Chủ tịch

Điện thoại: 0989638736

Email: haomytho@gmail.com

Địa chỉ: Chánh Trực, Mỹ Thọ

15

Xã Mỹ Cát

Trần Phụng Chánh

Chủ tịch

Điện thoại: 0912241269

Email:phungchanhmycat@gmail.com

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Cát

16

Thị trấn Bình Dương

Nguyễn Văn Ninh

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0905728686

Email:ninhđcbd@gmail.com

Địa chỉ: UBND thị trấn Bình Dương

17

Xã Mỹ Châu

Trần Phúc Huy

Chủ tịch

Điện thoại:02563858402

Email:ubndmychau@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Châu

18

Xã Mỹ Thành

Đặng Văn Hợp

Chủ tịch

Điện thoại: 02563659379

Email: ubndmythanh@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Thành

19

Xã Mỹ Phong

Nguyễn Hữu Kiên

Chủ tịch

Điện thoại: 02563605608

Email: ubndmyphong@phumy.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Mỹ Phong

VII

Thị xã Hoài Nhơn

 

 

 

1.

Xã Hoài Châu

Trần Quốc Toàn

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0989822058

Email: toantq-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ:UBND xã Hoài Châu

 

2.

Xã Hoài Châu Bắc

Trần Văn Hoàng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0935086147

Email: hoangtv-hoaichaubac@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Hoài Châu Bắc

 

3.

Phường Hoài Đức

Trần Văn Cường

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0984248036

Email : cuongtv-hoaiduc@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Hoài Đức

 

4.

Xã Hoài Hải

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0977110119

Email : dungpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 

Địa chỉ: UBND xã Hoài Hải

5.

Phường Hoài Hảo

Thái Văn Bồng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0935485707

Email : bongtv-hoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Hoài Hảo

 

6.

Phường Hoài Hương

Cao Văn Tây

Chủ tịch

ĐTDĐ: 01684193320

Email : taycv-hoaihuong@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Hoài Hương

 

7.

Xã Hoài Mỹ

Nguyễn Lê Anh Tuấn

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0983130779

Địa chỉ: UBND xã Hoài Mỹ

Email : tuannla@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 

8.

Xã Hoài Phú

Phùng Thanh Ngọc

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0975066089

Email: ngocpt-hoaiphu@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Hoài Phú

 

9.

Xã Hoài Sơn

Nguyễn Đình Bản

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0987096729

Email: bannd-hoaison@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND xã Hoài Sơn

 

10.

Phường Hoài Tân

Nguyễn Văn Hiệp

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0973121315

Email: hiepnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Hoài Tân

 

11.

Phường Hoài Thanh

Nguyễn Hữu Kim

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0987026337

Email: kimnh-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh

 

12.

Phường Hoài Thanh Tây

Nguyễn Văn Phượng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0914470303

Email: phuongnv-hoaithanhtay@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh Tây

 

13.

Phường Hoài Xuân

Lê Kim Vận

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0983761598

Email: vanlk-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Hoài Xuân

14.

Phường Tam Quan Bắc

Trương Quang Minh

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0985937147

Email: minhtq-tamquanbac@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Tam Quan Bắc

 

 

15.

Phường Tam Quan

Nguyễn Văn Hóa

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0987096869

Email: hoanv-tamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Tam Quan

 

16.

Phường Bồng Sơn

Nguyễn Văn Thông

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0365.831.231

Email: thongnv-bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Bồng Sơn

 

17.

Phường Tam Quan Nam

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0968481025

Email: haint-tamquannam@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: UBND phường Tam Quan Nam

 

VIII

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

 

 1.

Xã Vĩnh Hòa

Đinh Văn Mưu

Chủ tịch

Điện thoại di động: 0392311739

 Email: muudv-vinhhoa@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Thôn M7, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 2.

Xã Vĩnh Hiệp

Nguyễn Hồng Quang

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: 0256.3886.542

Điện thoại di động: 0976357799

Email:quangnh-vinhhiep.vinhthanh.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ:Thôn Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh

 3.

Xã Vĩnh Sơn

Đinh Khánh

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: 0256.6552.441

Điện thoại di động: 0978602125

Email: khanhd-vinhson@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Thôn K2, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 4.

Xã Vĩnh Thuận

Đinh Văn Sao

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: 0256.6533.070

 Điện thoại di động: 0916491044

Email:saodv-vinhthuan@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ cơ quan:UBND xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 5.

Xã Vĩnh Kim

Đinh Mun

Chủ tịch

Điện thoại di động: 0967511919

 Email: mund-vinhkim@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ cơ quan: Thôn Đắc Tra, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 6.

Xã Vĩnh Quang

Đặng Như Huy

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: 0256.3787.517

Điện thoại di động: 0382737388

Email: huydn-vinhquang@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ cơ quan: Thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 7.

Thị trấn Vĩnh Thạnh

Ngô Tấn Huy

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: 0256.3786.641

Điện thoại di động: 0976637673

Email: huynt-thitran@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 8.

Xã Vĩnh Thịnh

Bùi Thế Toàn

Quyền Chủ tịch

Điện thoại cơ quan: 0256.3886.315

 Điện thoại di động: 0387721039

 Email: toanbt-vinhthinh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Thôn An Nội, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 9.

Xã Vĩnh Hảo

Phạm Văn Tiến

Chủ tịch

Điện thoại di động: 0961529577

 Email: tienpv-vinhhao@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Thôn Đinh Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

IX

Huyện Hoài Ân

 

 

 

 1.

Xã Ân Đức

Nguyễn Trọng Hải

Phó CT.UBND

ĐTDĐ: 0984.308.358

Email: haint@hoaian.binhdinh.gov.vn

 2.

Xã Ân Hữu

Trần Minh Khương

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0987.031.045

Email: khuongtm@hoaian.binhdinh.gov.vn

 3.

Xã Ân Hảo Đông

Nguyễn Đình Hưng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0912.617.821

Email: hungctanhaodong@gmail.com

 4.

Xã Ân Hảo Tây

Huỳnh Công Khải

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0818.558.710

Email: khaihc@hoaian.binhdinh.gov.vn

 5.

Xã Ân Mỹ

Lê Văn Hưng

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0812.711.616

Email: hunglv@hoaian.binhdinh.gov.vn

 6.

Xã Ân Nghĩa

Nguyễn Văn Liên

Chủ tịch

ĐTCQ: 0352.693.336

Email: liennv@hoaian.binhdinh..gov.vn

 7.

Xã Ân Phong

Hồ Văn Đương

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0919.453.714

Email: duonghv@hoaian.binhdinh.gov.vn

 8.

Xã Ân Sơn

Đinh Văn Thanh

Chủ tịch

ĐTCQ: 0383.789.533

Email: thanhdv@hoaian.binhdinh.gov.vn

 9.

Xã Ân Thạnh

Nguyễn Đô

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0914.215.061

Email: doanthanh164@gmail.com

 10.

Xã Ân Tín

Trương Quang Phụ

Chủ tịch

ĐTCQ: 0355.425.899

Email: phutq@hoaian.binhdinh.gov.vn

 11.

Xã Ân Tường Đông

Trương Văn Khẩn

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0946.922.202

Email: khantv@hoaian.binhdinh.gov.vn

 12.

Xã Ân Tường Tây

Võ Trọng Thu

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0977.002.085

Email: trongthuatt@gmail.com

 13.

Xã Bok Tới

Trần Văn Thư

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0967.777.474

Email: thutv@hoaian.binhdinh.gov.vn

 14.

Xã Đak Mang

Đinh Hồng Nhé

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0823.774.902

Email: nhedh@hoaian.binhdinh.gov.vn

 15.

TT. Tăng Bạt Hổ

Mai Văn Lên

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0985 .036.459

Email: lenmv@hoaian.binhdinh.gov.vn

X

Huyện Tuy Phước

   
 1

Xã Phước Nghĩa

Lê Quốc Dũng

Chủ tịch

ĐTCQ:  0256.3633.372

ĐTDĐ: 0914.321.945

Email: dunglequoc83@gmail.com

ĐCCQ: Thôn Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định

 2

Xã Phước Lộc

Thái Văn Thuận

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.3832.929

ĐTDĐ: 0909.587.379

Email: thaithuan007@gmail.com

ĐCCQ: Thôn Hanh Quang, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định

 3

Xã Phước Hòa

Huỳnh Thanh Vương

Chủ tịch

ĐTCQ: : 0256.3831.327

ĐTDĐ:

Email: vuong.huynhthanh@gmail.com

ĐCCQ: Thôn Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

 4

Xã Phước Quang

Đoàn Văn Điệp

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.3735.599

ĐTDĐ: 0978.044.677

Email: dieppq79@gmail

ĐCCQ: Định Thiện Tây, Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định

 5

Thị trấn Tuy Phước

Nguyễn Viết Thảo

Chủ tịch

ĐTDĐ: 0983.003.220

Email: thaonvtuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: 371 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

 6

Thị trấn Diêu Trì

Phạm Văn An

Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì

ĐTCQ: 0256.3833.245

ĐTDĐ: 0905.340.319

Email: : phamvanandieutri@gmail.com

ĐCCQ: 01 Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định

 7

Xã Phước Thành

Lê Văn Đồng

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.3577.040

ĐTDĐ: 0989.364.092

Email: donglv1974@gmail.com

ĐCCQ: Phước Thành, Tuy Phước,  Bình Định

 8

Xã Phước Hưng

Dương Minh Tân

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.362.0070

ĐTDĐ: 0937.676.379 Email:minhtanphuochung@gmail.com

ĐCCQ: An Cửu, Phước Hưng, Tuy Phước, , Bình Định

 9

Xã Phước Thuận

Phan Thế Khoa

Chủ tịch

ĐTDĐ:  0987.161.629

Email: khoapt81@gmail.com

ĐCCQ: Tân Thuận, Phước Thuận, Tuy Phước, , Bình Định

 10

Xã Phước Sơn

Tôn Kỳ Hải

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.3830.118

ĐTDĐ: 0905.301.268

Email: haitkphuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: Phụng Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

 11

Xã Phước Hiệp

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.3832.468

ĐTDĐ: 0914.544.964

Email: nguyenvanduc72p.hiep@gmail.com

ĐCCQ: Giang Bắc, Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định

 12

Xã Phước An

Huỳnh Tấn Dũng

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.3777.341

ĐTDĐ: 0984.338.346

Email: dunght-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

ĐCCQ: An Sơn 1, Phước An, Tuy Phước, Bình Định

 13

Xã Phước Thắng

Nguyễn Văn Công

Chủ tịch

ĐTCQ: 0256.3831.765 ĐTDĐ: 0916.462.040

 Email: congnvphuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn Địa chỉ cơ quan: Tư Cung, Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định

XI

Huyện Vân Canh

  

 

 1

Xã Canh Hiệp

Trần Đình Tịnh

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563888398

 ĐTDĐ:0386273330

Email: tinhtd@vancanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Thôn 4, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

 2

Xã Canh Thuận

Phạm Minh Sơn

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563888365

ĐTDĐ:02563509288

 Email: sonpm@vancanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Kinh tế, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

 3

Xã Canh Hiển

Huỳnh Văn Quý

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563888378

ĐTDĐ:0975605361

Email: quyhv@vancanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

 4

Xã Canh Hòa

Nguyễn Văn Kim

Chủ tịch

ĐTCQ:02563888216

 ĐTDĐ: 0984431027

Email: kimnv@vancanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: làng Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

 5

Xã Canh Liên

Đinh Văn Mực

Chủ tịch

ĐTCQ:

ĐTDĐ: 0384498639

 Email: mucdv@vancanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: làng Hà Giao, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

 6

Xã Canh Vinh

Trần Văn Bài

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563889123

ĐTDĐ: 0983889374

Email: baitv@vancanh.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

 7

Thị trấn Vân Canh

Lê Hiếu Nam

Chủ tịch

ĐTCQ: 02563888557

 ĐTDĐ: 0981466679

Email: namlh@vancanh.binhdinh.gov.vn

 Địa chỉ cơ quan: khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

 Nguồn:: Công văn số 761/STTTT-TTBCXB ngày 13/07/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.