|
  • :
  • :
Công khai danh sách cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước Ngày đăng: 11/04/2024 | 09:47 | Lượt xem: 74
Căn cứ khoản 2, Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.Theo đề nghị của Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng công khai danh sách 19 cá nhân, 03 tập ...
Thông báo thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch xây dựng không gian ngầm khu vực Công viên Thiếu Nhi, thành phố Quy Nhơn Ngày đăng: 04/12/2023 | 07:22 | Lượt xem: 271
Căn cứ Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế, Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch xây dựng không gian ngầm khu vực Công viên Thiếu Nhi, thành phố Quy Nhơn;Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số ...
Lấy ý kiến góp ý về lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thành phố Quy Nhơn Ngày đăng: 27/10/2023 | 13:42 | Lượt xem: 182
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6756/UBND-KT ngày 18/9/2023 về việc giao Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 02 địa điểm quy hoạch xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng ...
Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” Ngày đăng: 06/09/2023 | 15:58 | Lượt xem: 392
Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số ...

Tin nổi bật Tin nổi bật