|
  • :
  • :
Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” Ngày đăng: 06/09/2023 | 15:58 | Lượt xem: 32
Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số ...
Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2021 Ngày đăng: 29/04/2022 | 11:00 | Lượt xem: 411
Để có căn cứ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) ...
Thông báo - Kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 07 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn Ngày đăng: 22/04/2022 | 07:51 | Lượt xem: 230
Thông báo - Kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 07 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn

Tin nổi bật Tin nổi bật