|
  • :
  • :
Công khai danh sách cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước Ngày đăng: 11/04/2024 | 09:47 | Lượt xem: 74
Căn cứ khoản 2, Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.Theo đề nghị của Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng công khai danh sách 19 cá nhân, 03 tập ...
Lấy ý kiến góp ý về lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thành phố Quy Nhơn Ngày đăng: 27/10/2023 | 13:42 | Lượt xem: 182
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6756/UBND-KT ngày 18/9/2023 về việc giao Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 02 địa điểm quy hoạch xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng ...
Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” Ngày đăng: 06/09/2023 | 15:58 | Lượt xem: 392
Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số ...
Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2021 Ngày đăng: 29/04/2022 | 11:00 | Lượt xem: 537
Để có căn cứ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) ...

Tin nổi bật Tin nổi bật