|
  • :
  • :
Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” Ngày đăng: 06/09/2023 | 15:58 | Lượt xem: 32
Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số ...
Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2021 Ngày đăng: 29/04/2022 | 11:00 | Lượt xem: 411
Để có căn cứ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) ...

Tin nổi bật Tin nổi bật