Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 5 năm 2021-2025 Ngày đăng: 11/08/2021 | 17:01 | Lượt xem: 474
Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, tỉnh Bình Định đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh trong 5 năm tới tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá chiến lược. Cụ thể: Một góc thành phố Quy Nhơn (ảnh:Lê Anh)1. Mục tiêu tổng ...
Bình Định đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội Ngày đăng: 16/03/2021 | 17:20 | Lượt xem: 496
Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, tỉnh Bình Định đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh trong 5 năm tới tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá chiến lược. Cụ thể: Một góc thành phố Quy Nhơn (ảnh:Lê Anh)1. Mục tiêu tổng ...

Tin nổi bật Tin nổi bật