|
  • :
  • :
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 Ngày đăng: 08/06/2021 | 09:56 | Lượt xem: 8226
Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày đại dương thế giới năm nay “Đại dương: Sự sống và sinh kế” ...

Tin nổi bật Tin nổi bật