Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 trước ngày 15/12/2021 Ngày đăng: 10/12/2021 | 16:05 | Lượt xem: 226
Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đối với các cấp ủy cơ sở tại Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 20/10/2021 về triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự ...
Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Định thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ngày đăng: 07/12/2021 | 23:14 | Lượt xem: 107
Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đối với các cấp ủy cơ sở tại Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 20/10/2021 về triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự ...

Tin nổi bật Tin nổi bật