Giấy mời số 312 vào lúc 9h00 ngày 17 tháng 5 năm 2022 Mời họp theo UBND tỉnh tổ chức họp bàn về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ban hành Quy định một số chính sách về công tác dân số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ngày đăng: 17/05/2022 | 07:41 | Lượt xem: 20
UBND tỉnh tổ chức họp bàn về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ban hành Quy định một số chính sách về công tác dân số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tin nổi bật Tin nổi bật