|
  • :
  • :
Chính sách đảm bảo An toàn thông tin cá nhân Ngày đăng: 09/12/2020 | 10:19 | Lượt xem: 557
CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH   Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Định (Sau đây gọi tắt là Cổng TTĐT) trên mạng Internet tại địa chỉ http://www.binhdinh.gov.vn Nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời ...

Tin nổi bật Tin nổi bật