Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số trong kinh tế tập thể và hợp tác xã Ngày đăng: 06/08/2021 | 15:25 | Lượt xem: 428
Ngày 29/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh vừa nhận được Công văn số 4962/BKHĐT-HTX của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai Công văn số 4630/UBND-KT Ngày 30/7/2021 Về việc báo cáo khó khăn và kiến nghị của kinh tế tập thể, hợp tác xã ...
Tỉnh Bình Định sẵn sàng chuyển đổi số Ngày đăng: 03/02/2021 | 15:51 | Lượt xem: 572
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Xung quanh vấn đề này, PV Báo Bình Ðịnh có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở TT&TT Trần Kim Kha.
Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 Ngày đăng: 31/01/2019 | 16:42 | Lượt xem: 371
(binhdinh.gov.vn) - Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 tại Quyết định số 4567/QÐ-UBND.
Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 Ngày đăng: 31/01/2019 | 16:42 | Lượt xem: 445
(binhdinh.gov.vn) - Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 tại Quyết định số 4567/QÐ-UBND.
Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. Ngày đăng: 31/01/2019 | 14:11 | Lượt xem: 366
(binhdinh.gov.vn) - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 tại Quyết định số 5030/QÐ-UBND.
Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016 Ngày đăng: 31/01/2019 | 14:11 | Lượt xem: 371
(binhdinh.gov.vn) - Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016 tại Quyết định số 305/QÐ-UBND.
Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. Ngày đăng: 31/01/2019 | 14:11 | Lượt xem: 351
(binhdinh.gov.vn) - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 tại Quyết định số 5030/QÐ-UBND.

Tin nổi bật Tin nổi bật