Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2023 Ngày đăng: 28/02/2023 | 11:22 | Lượt xem: 52
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02 năm 2023 có những kết quả nổi bật như sau:- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2/2023 tăng 1,59% so tháng trước và tăng 5,74% so cùng kỳ; luỹ kế 2 tháng đầu năm 2023 so cùng kỳ giảm 0,68%;- Tổng mức bán lẻ ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 01 năm 2023 Ngày đăng: 30/01/2023 | 07:55 | Lượt xem: 47
Một số kết quả đạt được trong tháng 01/2023 như sau:- Trọng tâm sản xuất nông nghiệp tháng này là tiếp tục gieo sạ và chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023. Ngành Thú y tăng cường hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ trong tháng cao điểm Tết;- Chỉ số sản ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 11 năm 2022 Ngày đăng: 09/12/2022 | 15:33 | Lượt xem: 78
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng vụ Mùa; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được đẩy mạnh, các hoạt động kiểm dịch ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 10 năm 2022 Ngày đăng: 09/11/2022 | 15:31 | Lượt xem: 46
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 có những kết quả cụ thể như sau:- Tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2022 đã duy trì mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Bên cạnh những thuận lợi, tình ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 09 năm 2022 Ngày đăng: 30/09/2022 | 16:26 | Lượt xem: 1808
tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2022 có những kết quả như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân tập trung hoàn thành thu hoạch các loại cây trồng vụ Hè Thu và gieo trồng, chăm sóc các loại cây vụ Mùa; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 08 năm 2022 Ngày đăng: 30/09/2022 | 16:25 | Lượt xem: 80
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn có mức tăng trưởng khá. Nông dân tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng vụ Hè Thu, gieo trồng và ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 07 năm 2022 Ngày đăng: 17/08/2022 | 16:23 | Lượt xem: 61
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng vụ Hè Thu, một số địa phương đã bắt đầu thu hoạch lúa vụ Hè Thu; công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 06 năm 2022 Ngày đăng: 14/07/2022 | 10:23 | Lượt xem: 3104
Trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được kiểm soát, các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ được UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tổ ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 05 năm 2022 Ngày đăng: 26/05/2022 | 16:41 | Lượt xem: 1977
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trọng tâm sản xuất nông nghiệp tháng 5 là chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu 2022. Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm. Thời tiết ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 04 năm 2022 Ngày đăng: 26/05/2022 | 16:39 | Lượt xem: 143
Trong 4 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Sản xuất nông nghiệp ổn định, hoạt động sản ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 03 năm 2022 Ngày đăng: 26/05/2022 | 16:35 | Lượt xem: 175
Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân tập trung chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022. Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao,... gắn với thực ...

Tin nổi bật Tin nổi bật