Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 Ngày đăng: 01/05/2024 | 07:48 | Lượt xem: 53
Bốn tháng đầu năm 2024, bối cảnh trong nước cũng như thế giới tiếp tục có những biến động khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương triển ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 1 năm 2024 Ngày đăng: 29/01/2024 | 10:30 | Lượt xem: 116
Một số kết quả đạt được trong tháng 01/2024 như sau:- Trọng tâm sản xuất nông nghiệp tháng này là tiếp tục gieo sạ và chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024. Ngành Thú y tăng cường hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ trong tháng cao điểm Tết;- Chỉ số sản ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 11 và 11 tháng năm 2023 Ngày đăng: 30/11/2023 | 07:36 | Lượt xem: 175
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023 có những kết quả nổi bật như sau:- Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng vụ Mùa; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được đẩy mạnh, các hoạt động kiểm dịch ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 10 tháng đầu năm 2023 Ngày đăng: 06/11/2023 | 10:33 | Lượt xem: 274
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023 có những kết quả cụ thể như sau:- Tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2023 đã duy trì mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Bên cạnh những thuận lợi, tình ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 9 tháng đầu năm 2023 Ngày đăng: 09/10/2023 | 16:41 | Lượt xem: 340
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2023 có những kết quả như sau:- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9/2023 tăng 2,68% so với tháng trước và tăng 6% so cùng kỳ; luỹ kế 9 tháng năm 2023 so cùng kỳ tăng 1,51%;- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023 Ngày đăng: 30/08/2023 | 09:55 | Lượt xem: 216
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023 có những kết quả nổi bật như sau:- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2023 nông dân tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng vụ Hè Thu, gieo trồng và chăm sóc các loại cây vụ Mùa; ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 7 năm 2023 Ngày đăng: 31/07/2023 | 07:36 | Lượt xem: 206
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023 đạt những kết quả như sau:- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2023 tăng 1,68% so với tháng trước và tăng 4,1% so cùng kỳ; luỹ kế 7 tháng đầu năm 2023 tăng 0,36% so cùng kỳ;- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2023 Ngày đăng: 12/07/2023 | 07:05 | Lượt xem: 194
Trong 6 tháng đầu năm 2023, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tập trung vào chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân và xuống giống, chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu. Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao, nuôi gà đồi... gắn với thực ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 Ngày đăng: 26/05/2023 | 15:39 | Lượt xem: 752
Tháng 5, các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, góp phần vào bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 Ngày đăng: 26/04/2023 | 07:15 | Lượt xem: 248
Trong những tháng đầu năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, bất ổn, thị trường xuất khẩu thu hẹp, tác động tiêu cực đến cả nước nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng; song các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp ...
Báo cáo của Cục thống kê về Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 03 năm 2023 và Quý I/2023 Ngày đăng: 28/03/2023 | 07:11 | Lượt xem: 177
Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023 có những kết quả nổi bật như sau:Đối với ngành nông nghiệp, thời tiết tương đối thuận lợi cho chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân; hoạt động chăn nuôi nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vắcxin và phòng, chống ...

Tin nổi bật Tin nổi bật