|
  • :
  • :
BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH, NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ HIỆP HỘI CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC (KOITA) Ngày đăng: 08/01/2020 | 08:35 | Lượt xem: 374
Nhằm thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KOITA) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, phù hợp với quy định pháp luật quốc gia của mỗi bên ký kết; ...
BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH, NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BG GROUP, CỘNG HÒA SÉC Ngày đăng: 08/01/2020 | 06:35 | Lượt xem: 500
Nhằm thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần tập đoàn BR Group, Cộng hòa Séc và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, phù hợp với quy định pháp luật quốc gia của mỗi bên ký kết; ...
BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA ỦY BAN TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ngày đăng: 26/11/2018 | 08:45 | Lượt xem: 542
Hôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2018 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, TP. Quy Nhơn, Việt Nam,   Chúng tôi gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định   Địa chỉ: 01 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đại diện bởi: Ông Hồ Quốc Dũng – Chức vụ: Chủ tịch UBND ...
Hợp tác với tỉnh Kon Tum Ngày đăng: 01/07/2005 | 08:35 | Lượt xem: 383
Để triến khai Biên bản thoả thuận hợp tác phát triển giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Kon Tum ký ngày 01/7/2005, ngày 06/6/2006, tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, hai bên đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất ký Bản ghi nhớ với những nội dung sau:1.    Hai bên khẳng định sự cần ...
Hợp tác với tỉnh Phú Yên Ngày đăng: 06/05/2005 | 08:30 | Lượt xem: 366
Nhằm phát huy lợi thế của hai địa phương lân cận, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập, trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội và hai bên cùng có lợi, sau một thời gian bàn bạc, sáng ngày 6/5/2005, tại thành ...
Hợp tác với TP Hồ Chí Minh Ngày đăng: 08/05/2004 | 09:00 | Lượt xem: 371
Ngày 8/5/2004, tại thành phố Quy Nhơn, UBND TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Định đã ký kết Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế giữa với những lĩnh vực hợp tác phát triển sau: 1. Hợp tác về quy hoạch và xây dựng. 2. Lĩnh vực nông nghiệp. 3. Lĩnh vực công nghiệp. ...

Tin nổi bật Tin nổi bật