|
  • :
  • :
THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH Ngày đăng: 12/11/2020 | 13:16 | Lượt xem: 1655
I/ Thông tin tổng quan về dự án: Tên Dự án: Khu Công Nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Vsip Bình Định. Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Becamex Bình Định. Địa điểm dự án: Phân khu 7, KKT Nhơn Hội, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Tổng diện tích: 1.425 ha bao ...
CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀO KCN PHÚ TÀI Ngày đăng: 12/11/2020 | 13:16 | Lượt xem: 861
  CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀO KCN PHÚ TÀI             STT CHỦ ĐẦU TƯ / DỰ ÁN NGÀY CẤP VỐN ĐẦU TƯ (TỶ ĐỒNG) TRONG ĐÓ ĐTNN (TRIỆU USD) DIỆN TÍCH THUÊ(HA)   TỔNG SỐ   3,529.74 4.62 253.04 1 Công ty CP Đầu tư và ...
Dự án đang triển khai năm 2020 Ngày đăng: 11/05/2020 | 13:16 | Lượt xem: 569
Stt QĐ Tên dự án Nhà đầu tư Tổng vốn đầu tư Địa điểm thực hiện DA Tiến độ thực hiện Diện tích đất sử dụng   Ký quỹ (Lần 1/Lần 2/Đã ký quỹ/Miễn) VB trình Địa chỉ trụ sở Công ty Ghi chú         1,853,091,377,035                                       1 232/QĐ-UBND ...
CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀO KCN NHƠN HÒA Ngày đăng: 30/06/2014 | 09:16 | Lượt xem: 608
  CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀO KCN NHƠN HÒA             STT CHỦ ĐẦU TƯ / DỰ ÁN NGÀY CẤP VỐN ĐẦU TƯ (TỶ ĐỒNG) TRONG ĐÓ ĐTNN (TRIỆU USD) DIỆN TÍCH THUÊ(HA)   Tổng số   23,331.69 1,052.52 100.01 1 Công ty CP KCN ...
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀO KCN LONG MỸ Ngày đăng: 27/06/2014 | 13:16 | Lượt xem: 605
  DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀO KCN LONG MỸ             STT CHỦ ĐẦU TƯ / DỰ ÁN NGÀY CẤP VỐN ĐẦU TƯ (TỶ ĐỒNG) TRONG ĐÓ ĐTNN (TRIỆU USD) DIỆN TÍCH THUÊ (HA)   TỔNG SỐ   1,515.56 22.90 85.10 1 Công ty CP Đầu ...

Tin nổi bật Tin nổi bật