NGUYỄN VĂN DŨNG

NGUYỄN VĂN DŨNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

Sinh ngày: 01-01-1965

Quê quán: Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Nơi thường trú: 123 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trình độ: Đại học Tài Chính - Kế toán, Cao cấp Lý luận Chính trị

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

Tin nổi bật Tin nổi bật