TRẦN CANG

TRẦN CANG

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin nổi bật Tin nổi bật