|
  • :
  • :
LÊ KIM TOÀN

LÊ KIM TOÀN

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Quê quán: Xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Đơn vị công tác: Tỉnh ủy Bình Định

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.
Trình độ: Trình độ học vấn: Trên ĐH Trình độ chính trị: Cử nhân Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm chuyên ngành Vật lý, Đại học Luật
Đơn vị bầu cử: Tỉnh Bình Định
Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tên thường gọi: Lê Kim Toàn

Ngày sinh: 05/05/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào đảng:08/10/1992

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIV

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 1999 - 2004; 2011 - 2016

- Từ tháng 8/1987 đến tháng 6/1990: Giáo viên Trường PTTH Hoài Nhơn 2; Trường PTCS Hoài Hảo, Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Từ tháng 6/1990 đến tháng 8/1993: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định.

- Từ tháng 8/1993 đến tháng 4/2001: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Định; tháng 10/1997: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định.

- Từ tháng 4/2001 đến tháng 10/2002: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định.

- Từ tháng 10/2002 đến tháng 8/2006: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

- Từ tháng 8/2006 dến tháng 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định.

- Từ tháng 6/2014 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.

Đang cập nhật

Tin nổi bật Tin nổi bật