PHẠM ANH TUẤN

PHẠM ANH TUẤN

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Tin nổi bật Tin nổi bật