Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiến tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh

17:53, 19/04/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiến tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

UBND tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017

Mục đích của Kế hoạch là thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và tương đương; các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập các điển hình tiên tiến; thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Nội dung tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tuyên truyền các phong trào thi đua do UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phát động; kết quả của phong trào, tác động của phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và từng ngành, địa phương nói riêng. Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167175942

Đang truy cập: 419