Số/ký hiệu văn bản 1061/UBND-VX
Ngày ban hành 15/03/2017
Người ký Hồ Quốc Dũng
Trích yếu Tổ chức thẩm định, trình duyệt BCKTKT và KHLCNT đối với các gói thầu mua sắm TTBYT do Sở Y tế tổ chức mua sắm từ nguồn kinh phí thường xuyên, kinh phí sự nghiệp đã được giao dự toán năm 2017
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Tập tin đính kèm   1061 ubnd-vx.pdf