Số/ký hiệu văn bản 923/UBND-KT
Ngày ban hành 28/02/2018
Người ký Trần Châu
Trích yếu Thực hiện Công văn số 654/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   923 ubnd-kt 2018.pdf