Số/ký hiệu văn bản 97/BC-UBND
Ngày ban hành 10/09/2018
Người ký Nguyễn Phi Long
Trích yếu Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật; hương ước, quy ước và chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Tập tin đính kèm   97 BC-UBND 2018.pdf