Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 14960 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
42/TB-UBND 23/03/2017 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án "Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp" giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Bình Định
41/TB-UBND 23/03/2017 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm việc với Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Bình Định
40/TB-UBND 23/03/2017 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm việc với Nhà hát tuồng Đào Tấn
39/TB-UBND 23/03/2017 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm việc với Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định
1258/UBND-KT 23/03/2017 Chủ trương lập quy hoạch cho tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn
1257/UBND-VX 23/03/2017 Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
1255/UBND-KT 23/03/2017 Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
1253/UBND-KT 23/03/2017 Xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
1247/UBND-NC 23/03/2017 Thu gom, xử lý vật liệu nổ
1244/UBND-KT 23/03/2017 Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế và tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
1241/UBND-TH 23/03/2017 Chủ trương bổ sung khu vực nghiên cứu trọng điểm của tiểu dự án Điều tra, đánh giá hiện tượng dòng Rip tại các bãi tắm Bình Định, xác định nguyên nhân và đề xuất các biện pháp phòng, tránh
1235/UBND-TD 23/03/2017 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Minh và một số giáo dân
1234/UBND-TD 23/03/2017 Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thu Hiền
1232/UBND-TD 23/03/2017 Giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Thứ
1230/UBND-KT 23/03/2017 Thực hiện dự án Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ mới, tại Km1145+540, trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn
1227/UBND-KT 23/03/2017 Giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với Quốc lộ 1
1220/UBND-TH 23/03/2017 Rà soát, đề xuất điều chỉnh giá khởi điểm để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô còn lại thuộc khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
1173/UBND-KT 23/03/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Định đến năm 2025
38/TB-UBND 22/03/2017 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi họp giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại huyện Phù Mỹ do Công ty TNHH Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch đăng ký đầu tư
27/BC-UBND 22/03/2017 Kết quả thực hiện việc phân định vùng miền núi và dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển và phân định xã huyện, tỉnh là miền núi và vùng cao