Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 17271 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
993/QĐ-UBND 28/03/2018 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 02 cá nhân thuộc Sở Y tế
1469/UBND-VX 28/03/2018 Thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
1472/UBND-VX 28/03/2018 Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo
1441/UBND-TD 27/03/2018 Trả lời đơn của ông Châu Văn Luôn
981/QĐ-UBND 27/03/2018 Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Trinh và Quỹ tín dụng nhân dân Bồng sơn
982/QĐ-UBND 27/03/2018 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 tập thể và 17 cá nhân thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh
983/QĐ-UBND 27/03/2018 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -CN Quy Nhơn
984/QĐ-UBND 27/03/2018 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân thuộc Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định
985/QĐ-UBND 27/03/2018 Khen thưởng thành tích công tác cho các tập thể và cá nhân thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
1426/UBND-KT 27/03/2018 Thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
1436/UBND-KT 27/03/2018 Xây dựng các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa
1437/UBND-VX 27/03/2018 Đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh
1438/UBND-VX 27/03/2018 Giao nhiệm vụ tiếp nhận công bố và tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định
40/QĐ-BCĐ 26/03/2018 Thành lập các Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình ĐỊnh
1398/UBND-TH 26/03/2018 Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh
1413/UBND-VX 26/03/2018 Thực hiện việc trả lời cho các cơ quan báo chí theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 212/UBND-VX ngày 15/01/2018
1338/UBND-KT 23/03/2018 Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1684/BCT-XNK ngày 05/3/2018
1354/UBND-KT 23/03/2018 Chủ trương quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư tại khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
918/QĐ-UBND 23/03/2018 Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ II, năm 2018
922/QĐ-UBND 23/03/2018 Công nhận thành viên hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018 (bổ sung, thay đổi)