Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 17555 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
100/BCĐ-UBND 21/06/2018 Sơ kết thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn I (2016 - 2018)
2103/QĐ-UBND 21/06/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3688/UBND-VX 21/06/2018 Triển khai các sự kiện lớn của tỉnh diễn ra trong năm 2019
3666/UBND-KT 21/06/2018 Rà soát hoàn thiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020
3674/UBND-KT 21/06/2018 Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
3682/UBND-KT 21/06/2018 Tiến độ và kết quả thực hiện Đề án kiểm soát ngăn chặn tạp chất
3690/UBND-KT 21/06/2018 Triển khai thực hiện Văn bản số 2813/BTNMT-CNTT ngày 31/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3638/UBND-KT 20/06/2018 Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2077/QĐ-UBND 19/06/2018 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh
3615/UBND-KT 19/06/2018 Thực hiện chuyên đề phóng sự ngành Công Thương năm 2018
3600/UBND-NC 19/06/2018 Tổng hợp báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
3601/UBND-TH 19/06/2018 Kiểm tra, xử lý kiến nghị của HTX Vận tải cơ giới đường bộ 1/4 Quy Nhơn liên quan đến tiền thuê đất
3611/UBND-VX 19/06/2018 Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
3612/UBND-VX 19/06/2018 Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống và Khoa Ngoại ung bướu (cũ) thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
3613/UBND-VX 19/06/2018 hỗ trợ ekip sản xuất chương trình “S Việt Nam - Một Việt Nam kỳ diệu”
3614/UBND-TH 19/06/2018 Phân công đề xuất thực hiện các quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông
3617/UBND-KT 19/06/2018 Triển khai thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
3623/UBND-KT 19/06/2018 Đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng Trung tâm tập kết mua bán động vật tập trung của huyện Hoài Ân
3626/UBND-KT 19/06/2018 Đề xuất chủ trương nạo vét khai thác đất bồi lấp lòng hồ chứa nước Cây Sung xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ
2058/QĐ-UBND 18/06/2018 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu