Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 17609 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4105/UBND-KSTT 10/09/2018 Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về hoạt động kiểm soát TTHC
106/BC-UBND 10/09/2018 Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Bình Định
96/BC-UBND 10/09/2018 Tổng kết tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
97/BC-UBND 10/09/2018 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật; hương ước, quy ước và chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
98/BC-UBND 10/09/2018 Rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định
99/BC-UBND 10/09/2018 Kết quả tự kiểm tra văn bản thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
100/BC-UBND 10/09/2018 Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
3996/UBND-NC 10/09/2018 Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg và tổ chức thu thập thông tin dân cư
4002/UBND-KT 10/09/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4042/UBND-KT 10/09/2018 Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ
4044/UBND-VX 10/09/2018 Thực hiện Chương trình phối hợp về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh
4015/UBND-TH 10/09/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4030/UBND-VX 10/09/2018 Triển khai thực hiện việc xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tỉnh Bình Định
4031/UBND-KT 10/09/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
4033/UBND-KT 10/09/2018 Triển khai cập nhật số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018
4045/UBND-KT 10/09/2018 Phương án đầu tư thay thế tuyến ống cấp nước chuyên tải dọc Quốc lộ 1D, thành phố Quy Nhơn
4057/UBND-KT 08/09/2018 Thực hiện Văn bản số 3358/BTNMT-TCCB ngày 26/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
101/BC-UBND 08/09/2018 Kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
95/BC-UBND 08/09/2018 Tổng kết thực hiện Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
2281/QĐ-UBND 08/09/2018 Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn