Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 16526 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3824/QĐ-UBND 16/10/2017 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị phòng học ngoại ngữ tương tác đa năng của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017
5552/UBND-KT 16/10/2017 Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018
5554/UBND-VX 16/10/2017 Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2018
5559/UBND-NC 16/10/2017 Kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuốc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
5562/UBND-TH 16/10/2017 Thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ
5565/UBND-KT 16/10/2017 Thực hiện Văn bản số 5150/BTNMT-TCMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5543/UBND-TD 13/10/2017 Trả lời khiếu nại của ông Lưu Đấy
158/BC-UBND 13/10/2017 Tình hình công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định
3795/QĐ-UBND 13/10/2017 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trường Tiểu học số 2 Phước An Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
3801/QĐ-UBND 13/10/2017 Công nhận Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022
3802/QĐ-UBND 13/10/2017 Công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2016 - 2020
3808/QĐ-UBND 13/10/2017 Về chủ trương đầu tư Dự án Đê Thiết Trụ đoạn nối tiếp, xã Nhơn Hậu
3809/QĐ-UBND 13/10/2017 Về chủ trương đầu tư Công trình: kè sông Gò Chàm khu vực Tiên Hòa, Phường Nhơn Hưng
3810/QĐ-UBND 13/10/2017 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở sông Xưởng
3815/QĐ-UBND 13/10/2017 Phê duyệt Phương án bảo vệ đập công trình Thủy điện Nước Xáng
5529/UBND-KT 13/10/2017 Thực hiện Văn bản số 5286/BTNMT-TCMT ngày 05/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3790/QĐ-UBND 12/10/2017 Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh
3793/QĐ-UBND 12/10/2017 Phê duyệt điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu: Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các Trạm y tế xã, thị trấn của các TTYT công lập thuộc Sở Y tế
5488/UBND-KT 12/10/2017 Chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi), thị xã An Nhơn
5497/UBND-KT 12/10/2017 Chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1 quy mô 9,6ha)