Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 17582 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3951/UBND-VX 04/07/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3922/UBND-VX 03/07/2018 Tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
3923/UBND-VX 03/07/2018 Triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”
3928/UBND-KT 03/07/2018 Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
3893/UBND-KT 02/07/2018 Tổng hợp, báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh
3885/UBND-TH 29/06/2018 Phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu
107/BC-BCĐ 29/06/2018 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 06 tháng đầu năm 2018
3851/UBND-NC 29/06/2018 Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh
3881/UBND-KT 29/06/2018 Tăng cường kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội
3829/UBND-KT 28/06/2018 Quản lý, sử dụng cát xây dựng trên địa bàn tỉnh
3828/UBND-VX 28/06/2018 Triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
3832/UBND-KT 28/06/2018 Tăng cường công tác quản lý, chấp hành nghiêm quy định không sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham giao giao thông trên đường bộ
3838/UBND-VX 28/06/2018 Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 05/6/2018 của Chính phủ
3794/UBND-KT 27/06/2018 Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ
3808/UBND-VX 27/06/2018 Triển khai thưc hiện thông báo số 2178/TB-LĐTBXH ngày 04/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
101/BCĐ-UBND 26/06/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2155/QĐ-UBND 26/06/2018 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
3758/UBND-NC 25/06/2018 Tiếp tục triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
3762/UBND-VX 25/06/2018 Triển khai Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
3763/UBND-KT 25/06/2018 Rà soát các hồ chứa nước đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017