Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 15836 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3795/UBND-TH 21/07/2017 Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018
3781/UBND-TH 20/07/2017 Tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ thuế
2573/QĐ-UBND 20/07/2017 Điều chỉnh kinh phí đã phân bổ cho các đơn vị tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 của UBND tỉnh
2574/QĐ-UBND 20/07/2017 Chủ trương đầu tư Công trình: Trường Tiểu học số 01 phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Hạng mục Khối phòng chức năng 02 tầng 06 phòng
2577/QĐ-UBND 20/07/2017 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đê Ông Ngôn, xã Phước Hòa
2579/QĐ-UBND 20/07/2017 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017
2585/QĐ-UBND 20/07/2017 Phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước (đợt 1) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định
3778/UBND-KT 20/07/2017 Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020 và lập điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 tại các địa phương
3784/UBND-KT 20/07/2017 Triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 – Km18+500.
3785/UBND-KT 20/07/2017 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông nông thôn xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn
3788/UBND-KT 20/07/2017 Báo cáo tình hình biến động giá cát xây dựng trên địa bàn tỉnh
2558/QĐ-UBND 19/07/2017 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn ngân của tỉnh) năm 2017
2560/QĐ-UBND 19/07/2017 Thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ V (2011 - 2015)
2569/QĐ-UBND 19/07/2017 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án nhà máy xử lý nước Hà Thanh theo hình thức Hợp đồng xây dựng - sở hữu-kinh doanh ((BOO)
3745/UBND-TH 19/07/2017 Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phí dịch vụ công trực tuyến
3749/UBND-KT 19/07/2017 Chủ trương tổ chức tập huấn dịch vụ công cấp độ 4 trong lĩnh vực quản lý vận tải
3712/UBND-KT 18/07/2017 Tiêu chuẩn người mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
2555/QĐ-UBND 18/07/2017 Thành lập Ban tổ chức cuộc thi sáng tác phù điêu trên vách núi tại thành phố Quy Nhơn
3706/UBND-KT 18/07/2017 Chủ trương lắp đặt Pano tuyên truyền an toàn giao thông tại các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông giữa đường sắt với đường bộ qua địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
3707/UBND-KT 18/07/2017 Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ