Kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bình Định

23:15, 04/01/2018 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký Quyết định số 4963/QĐ-UBND kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bình Định thay thế Quyết định số 3557/QĐ-CTUBND ngày 12/10/2015

Hoạt động kiểm tra tại cơ sở phát hành lịch blốc.

Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bình Định (gọi tắt là Đội liên ngành) do Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng.

Đội liên ngành có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, trình Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt hoặc đột xuất; thực hiện xử lý vi phạm đối với các tố chức, cá nhân trong hoạt động in trên địa bàn tỉnh Bình Định theo thấm quyền và theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tố chức hoạt động kiểm tra phòng, chống in lậu tại địa phương.

Xây dựng và tổ chức kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động in và công tác phòng, chống in lậu.

Thực hiện sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh. Kịp thời đề xuất các cấp thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đội liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

T.T

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    169275680

Đang truy cập: 134