Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

15:04, 10/06/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Thực hiện nội dung hỗ trợ về kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN)

           Về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

            Theo quy định tại Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 của Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định tiêu chí để xác định DNSN như sau:

              + DNSN hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản và công nghiệp, xây dựng khi đáp ứng 2 điều kiện là:

             - Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỉ hoặc

             - Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu một năm không quá 3 tỉ.

           + DNSN hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ khi đáp ứng 2 điều kiện là:

           - Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỉ hoặc

           - Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu một năm không quá 10 tỉ.

           Chế độ kế toán được áp dụng cho DNSN

           Chế độ kế toán được áp dụng cho DNSN được thực hiện theo Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính, cụ thể:

          + Đối với DNSN kê khai nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỉ lệ %/doanh thu bán hàng hóa dịch vụ (do đã đăng ký kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương trực tiếp, không hạch toán được chi phí ): Khi áp dụng Thông tư này thì doanh nghiệp được hạch toán đơn, không bắt buộc phải mở hệ thống tài khoản kế toán và cũng không bắt buộc lập báo cáo tài chính.

            Như vậy, với quy định này thì chủ doanh nghiệp không có nghiệp vụ kế toán vẫn thực hiện được, không phải mất chi phí cho việc thuê kế toán, đây là quy định rất có tính khả thi, quyết định đến sự thành bại của việc chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

           + Đối với DNSN kê khai nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp thu nhập tính thuế (hạch toán doanh thu trừ chi phí) thì: Số lượng tài khoản, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo cũng đơn giản và rút gọn hơn nhiều so với chế độ kế toán dành cho loại hình doanh nghiệp không phải siêu nhỏ.

            Hiệu lực thi hành của chế độ kế toán dành cho DNSN

            Chế độ kế toán dành cho DNSN được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019. Như vậy, đối với doanh nghiệp đã hoạt động trước ngày 01/4/2019 đã áp dụng chế độ kế toán khác, nếu đáp ứng điều kiện là DNSN  muốn thực hiện Chế độ kế toán dành cho DNSN thì được quyền chuyển đổi sang Chế độ kế toán dành cho DNSN./.

          

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Cục thuế Bình Định

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    343516364

Đang truy cập: 178